2 0 0 9
PF 2010
Dear Friends,

     I would like to ask you for any information about Václav Leopold Woseček native of Hořice (Hořitz), a pilot (Seeflugstation Pola-Santa Catarina) of Austro-Hungarian Imperial and Royal Naval Aviation (Kaiserliche und Königliche Seeflugwesen) and Viktor Polanský native of Zďárec (Zdiaretz, Tišnov district), an observer (Fliegerkompanie 45, Fliegerkompanie 53), later pilot of Austrian-Hungarian Air Force (Kaiserliche und Königliche Luftfahrtruppen) and commander of Aerial Company Brno.

     Next I would like to ask you for any information concerning pilots from Tišnovsko (Tišnov region/ Tischnowitz) [map 1] [map 2] [map 3] [map 4], possibly from Hořicko (Hořice region / Hořitz) [map 1] [map 2] [map 3] [map 4] during World War I.

Jan ŠafaříkVážení přátelé,

     chtěl bych Vás poprosit o jakékoliv informace o Václavu Leopoldu Wosečkovi, rodáku z Hořic, pilotu (Seeflugstation Pola-Santa Catarina) Rakousko-uherského námořního letectva (Kaiserliche und Königliche Seeflugwesen) a o Viktoru Polanském, rodáku ze Žďárce, okr. Tišnov, pozorovateli (Fliegerkompanie 45, Fliegerkompanie 53), později pilotu Rakousko-uherského letectva (Kaiserliche und Königliche Luftfahrtruppen) a veliteli Letecké setniny Brno.

     Dále bych Vás poprosil o jakékoliv další informace týkající se letců Tišnovska [mapa 1] [mapa 2] [mapa 3] [mapa 4], případně Hořicka [mapa 1] [mapa 2] [mapa 3] [mapa 4] v době první světové války.

Jan Šafařík

Search this site:

powered by FreeFind


2009-12-21
2009-11-29
2009-11-28
2009-10-28
2009-10-24
2009-10-23
2009-10-17
2009-10-16

!!! NEW BOOK ANNOUNCEMENT !!!

Vančata, Pavel: Letec po hvězdách

Letec po hvězdách

Jedním z československých letců v RAF, kteří si vedli podrobný deník byl i navigátor 311. československé bombardovací perutě, příslušník kanadského královského letectva - Royal Canadian Air Force (RCAF), Jan Gellner.
Před 2. světovou válkou brněnský právník a ve volném čase horolezec, za války nejprve navigátor vycvičený v prvním kurzu leteckých pozorovatelů v rámci British Commonwealth Air Training Plan a držitel britského vyznamenání Distinguished Flying Cross (DFC) později přecvičený na pilota, v poválečných letech administrativní důstojník RCAF až do roku 1958 a nakonec v kanadský novinář, redaktor a uznávaný vojenský komentátor.
O tom, že život Jana Gellnera byl opravdu pestrý a zajímavý, se může čtenář sám přesvědčit nyní, kdy dostává do ruky vůbec poprvé jeho unikátní osobní válečný deník zachycující období let 1940-1941, kdy u 311. perutě nejprve působil jako instruktor astronavigace a později rovněž začal operačně létat. Během operačního turnusu vykonal 37 náletů nad okupovanou Evropou i samotným Německem. Mezi jeho největší válečné úspěchy patří útok na německý křižník Prinz Eugen v červenci 1941. Kromě jeho operační činnosti deník zachycuje mimo jiné také jeho setkání s britskou královnou, pozadí Inspektorátu čs. letectva v Londýně či jeho názory na československé exilové čelní představitele.
Deník je doplněn Gellnerovým podrobným životopisem zpracovaným na základě dobových dokumentů z českých, britských a kanadských archivů a vzpomínek pamětníků. Publikace obsahuje více než 170 dobových fotografií a autentických dokumentů, které ilustrují nejen jednotlivé etapy Gellnerova života, ale přibližují i události a osoby vystupující v jeho deníku. Většina z nich je publikována vůbec poprvé.


Vázaná kniha má 230 stran textu doplněných více než 170 dobovými fotografiemi a autentickými dokumenty, převážně nikdy nepublikovaných fotografií na křídovém papíře. Doporučená prodejní cena: 287 Kč.
Knihu je možné zakoupit v běžné síti knihkupců nebo objednat přes stránky vydavatelství:

http://www.ostrov-knihy.cz/
Previews/Ukázky

One of those who had documented his day to day experiences into much detailed diary was a navigator Jan Gellner, a service member of the Royal Canadian Air Force (RCAF), who had flown with the No. 311 (Czechoslovak) Bomber Squadron.
Prior to the outbreak of the War a lawyer from the Moravian town of Brno, an avid mountain climber in his spare time, during the War initially navigator trained in the first air observer course within the British Commonwealth Air Training Plan and recipient of the Distinguished Flying Cross (DFC); later re-trained to a pilot; renown administrative officer of the RCAF in the post-war period until the 1958; then he became known Canadian journalist, editor and acknowledged military narrator.
Fact that Jan Gellner life was truly colorful and interesting can be finally realized by the reader just now, as this unique wartime diary encompassing era from 1940-1941 is being made available to him. Jan Gellner began his tour with No. 311 (Czechoslovak) Bomber Squadron as an exceptionally gifted instructor of astronavigation and later flown missions on the bombers Vickers Wellington. During his operational tour of duty he had flown 37 sorties over the occupied European territory and Germany. One of his highest accomplishments was participation in the attack on the cruiser Prinz Eugen in the July of 1941. Apart of his operational and day to day military activities his diary also encompasses his personal meeting with the Queen, background of the Czechoslovak Inspectorate General in London or his personal views of the Czechoslovak Government in Exile officials. Furthermore he openly describes his unit life, to include not only its accomplishments, but also its losses, daily happy and tearful happenstances of its members, their destiny, their personal downfalls and positives.
Diary is complemented by full and detailed biography of Jan Gellner which includes pre-war, war time and post-war era all the way to his death in 2001 based upon available and unique documents from the Czech, British and Canadian archives and memories of his fellow airmen and co-workers. Appendixes summarize Jan Gellner's personal data, his wartime accomplishments; also include few situational drafts; typography of the aircrafts he had flown and brief overview of his colleagues.


Hardback, 230 pages of CZECH text, more than 170 BW photos on glossy paper, most of the published for the first time ever. Price: 287 CZK. Type of payment accepted: PayPal or cash in registered mail after previous arrangement only.

Orders from abroad are possible through my e-mail:
Pavel Vančata: cz_raf(at)yahoo.com - please replace (at) by @


2009-10-09
2009-10-08
2009-10-07
2009-10-05
2009-10-02
2009-10-01
2009-09-19
2009-09-04
2009-07-21
2009-07-14
2009-07-13
2009-07-07
2009-06-24
2009-06-23
2009-06-22
2009-06-09

200 000th visitor saw this web page on 6th June 2009 at 19:20:43 !

2009-05-31
2009-05-30
2009-05-17
2009-05-15
2009-05-14
2009-05-11
2009-05-10
2009-05-09
2009-04-30
2009-04-29
  • These pages were not available for several days for which please accept my apologies. In consideration of problems with the web provider I decided for new webhosting. So I hope everything will be in order and to everybody's satisfaction now.

    Klenot.cz — domov pro Vaše stránky

2009-04-28
2009-04-26
2009-04-15
2009-03-31
2009-03-30
2009-03-09
2009-02-06
2009-03-05
2009-02-17
2009-01-09
2009-01-02

Letci Horicka 1939-1945

Letci Tisnovska 1939-1945

  • Updates: Service of airmen from Horicko in foreign resistance 1939-1945:
    Karel HANČIL, Alois HOCHMAL, Rudolf HOLEČEK (HOLDEN), Svatopluk JANOUCH, Josef KALENSKÝ, Karel KNAIFL, Vladimír KYSELO, František MACEK, Josef Morch, Jan F. PLÁŠIL, Stanislav VELICH, Erazim VESELÝ, Vlastimil VESELÝ, DFC, AFC.
  • Updates: Service of airmen from Tisnovsko in foreign resistance 1939-1945:
    Josef BEDNÁŘ, DFC, Josef FELKL, Jaroslav GLEICH, Otto JEBÁČEK, Anton MATÚŠEK, Konstantin PLESKÝ, Lubomír ŠEDA (NEUMANN), Ondřej ŠPAČEK, Karel František ŠTĚPÁN, Josef TESAŘ, Karel VILDOMEC.


PF 2009


[ 2 0 1 0 ] [ 2 0 0 8 ] [ 2 0 0 7 ] [ 2 0 0 6 ] [ 2 0 0 5 ]

Autor: Jan Josef SAFARIK

Index