Vietnam

VIETNAM

War In Vietnam


NAME                       VICTORIES            UNITS         OS   COMMENTS

Nguyen Van Coc        Nguyễn Văn Cốc     9     1+1+1+1+1+1+1+1+1 921st „Sao Dao“ FR  13
Mai Van Cuong        Mai Văn Cường      8     1+1+1+1+1+1+1+1  921st „Sao Dao“ FR
Nguyen Hong Nhi       Nguyễn Hồng Nhị     8     2+2+1+1+1+1    921st „Sao Dao“ FR      1.
Pham Thanh Ngan       Phạm Thanh Ngân     8 [7+1]  ¼+1+1+1+1+1+1+1  921st „Sao Dao“ FR
Dang Ngoc Ngu        Đặng Ngọc Ngự      7     1+1+1+1+1+1+1   921st „Sao Dao“ FR  6   2.
Ngo Ba Dich         Ngô Bá Địch       7 [1+6]  ¼+¼+¼+¼+¼+¼+1                  6.
Nguyen Van Bay        Nguyễn Văn Bảy     7 [3+4]  ¼+¼+¼+¼+1+1+1   923rd „Yen The“ FR  10   First Ace
Le Thanh Dao         Lê Thanh Đạo      6     1+1+1+1+1+1    927th „Lam Son“ FR      5.
Nguyen Nhat Chieu      Nguyễn Nhật Chiêu    6     1+1+1+1+1+1    921st „Sao Dao“ FR
Nguyen Van Hon        Nguyễn Văn Hùng     6              923rd „Yen The“ FR  5
Nguyen Ngoc Do        Nguyễn Ngọc Độ     6 [5+1]  ¼+1+1+1+1+1    921st „Sao Dao“ FR      3.
Nguyen Duc Soat       Nguyễn Đức Soát     6 [5+1]  ¼+1+1+1+1+1    927th „Lam Son“ FR
Nguyen Dang Kinh       Nguyễn Đăng Kỉnh    6 [4+2]  ½+½+1+1+1+1    921st „Sao Dao“ FR
Le Hai            Lê Hải         6 [2+4]  ¼+¼+¼+¼+1+1    923rd „Yen The“ FR  7
Nguyen Tien Sam       Nguyễn Tiến Sâm     6 [2+4]  ¼+¼+¼+¼+2+2    927th „Lam Son“ FR
Vo Van Man          Võ Văn Mẫn       6 [2+4]  ¼+¼+¼+¼+1+1    923rd „Yen The“ FR
Nguyen Ba Dich        Nguyễn Bá Địch     6 [1+5]  ¼+¼+¼+¼+¼+1    923rd „Yen The“ FR
Nguyen The Hon        Nguyện Thế Hồn     6 [0+6]  ¼+¼+¼+¼+¼+¼
Nguyen Van Nghia       Nguyễn Văn Nghĩa    5     1+1+1+1+1     927th „Lam Son“ FR
Phan Van Tuc         Phan Văn Túc      5 [1+4]  ¼+¼+¼+¼+1     921st, 923rd FR
Dong Van Song        Đồng Văn Sống      5 [0+5]  ¼+½+½+½+½     921st „Sao Dao“ FR
Hoang Van Ky         Hoàng Văn Kỳ      5 [0+5]  ¼+¼+¼+¼+¼     923rd „Yen The“ FR


Do Van Lanh         Đỗ Văn Lanh       4     1+1+1+1      921st „Sao Dao“ FR
Le Trong Huyen        Lê Trọng Huyền     4     1+1+1+1      921st „Sao Dao“ FR
Vu Ngoc Dinh         Vũ Ngọc Đỉnh      4 [3+1]  ½+1+1+1      921st „Sao Dao“ FR
Duong Truong Tan       Dương Trung Tấn     4 [1+3]  ½+½+½+1      923rd „Yen The“ FR
Ngo Duc Mai                     3     1+1+1       923rd „Yen The“ FR
Nguyen Phi Hung                   3     1+1+1       923rd „Yen The“ FR  1
Pham Hung Son                    3     1+1+1       925th FR       2
Pham Ngoc Lan                    3     1+1+1       921st „Sao Dao“ FR  2  
Pham Phu Thai                    3     1+1+1       921st „Sao Dao“ FR  1, 2
Tran Viet                      3     1+1+1
Nguyen Van Minh                   3 [2+1]  ½+1+1       921st „Sao Dao“ FR  2
Ngo Duy Thu                     3 [2+1]  ¼+1+1       927th „Lam Son“ FR
Luu Huy Chao         Lưu Huy Chao      3 [1+2]  ¼+¼+1       923rd „Yen The“ FR  6, 8  4.
Phan Thanh Truong                  3 [1+2]  ¼+¼+1       923rd „Yen The“ FR
Bui Van Sui                     3 [0+3]  ½+½+½       923rd „Yen The“ FR 
Ha Bon                        3 [0+3]  ¼+¼+¼
Dinh Ton                       2     1+1        921st „Sao Dao“ FR      1 at night
Dong Van De                     2     2
Ha Vinh Thanh                    2     1+1        927th „Lam Son“ FR
Ho Van Quay                     2     1+1        923rd „Yen The“ FR
Lam Van Lich         Lâm Văn Lích      2     1+1        921st „Sao Dao“ FR
Le Tron Long                     2     1+1        921st „Sao Dao“ FR
Luu Duc Si                      2     1+1
Nguyen Ba Khang                   2     1+1
Nguyen Dinh Phu                   2     1+1        923rd „Yen The“ FR
Nguyen Hong Diep                   2              923rd „Yen The“ FR
Nguyen Hong Son                   2     1+1        925th FR       1
Nguyen Nhung                     2     1+1
Nguyen Phuc Ninh                   2     1+1
Tran Triem                      2     1+1
Vu Dinh Rang         Vũ Đình Rạng      2 [1+1]  ¼+1        921st „Sao Dao“ FR
Do Hang                       2 [0+2]  ½+½
Le Xuan Di                      2 [0+2]  ½+½
Cao Thanh Tinh                    2 [0+2]  ¼+¼        923rd „Yen The“ FR  5  
Mai Duc Toai         Mai Đức Toại      2 [0+2]  ¼+¼        923rd „Yen The“ FR
Tran Huyen          Trần Huyền       2 [0+2]  ¼+½        923rd „Yen The“ FR
Bui Duc Nhu                     1     1         921st „Sao Dao“ FR
Bui Thanh Liem        Bùi Thanh Liêm     1     1         921st „Sao Dao“ FR
Ha Van Chuc                     1     1         921st „Sao Dao“ FR
Han Vinh Tuan                    1     1         923rd „Yen The“ FR
Hoang Ngoc Ti                    1     1
Hoang Quoc Dung                   1     1         921st „Sao Dao“ FR
Hoang Tam Hung                    1     1
Hoang The Thing                   1     1
Le Kien                       1     1
Le Minh Huan                     1     1         921st „Sao Dao“ FR
Le Van Tuong                     1     1
Luong Duc Truong                   1     1         923rd „Yen The“ FR
Ngo Doan Hung                    1     1         921st „Sao Dao“ FR
Ngo Duc Tho                     1     1
Ngo Van Phu                     1     1         927th „Lam Son“ FR
Nguyen Bien                     1     1         923rd „Yen The“ FR
Nguyen Duc Nhu                    1              921st „Sao Dao“ FR
Nguyen Duc Thuan                   1     1         921st „Sao Dao“ FR
Nguyen Hang So                    1     1
Nguyen Hay Diet                   1     1
Nguyen Hong Thai                   1     1
Nguyen Hong Viet                   1     1
Nguyen Hung Son                   1     1
Nguyen Huu Diet                   1              923rd „Yen The“ FR
Nguyen Huu Tao                    1     1         923rd „Yen The“ FR
Nguyen Kiem Tiem                   1     1
Nguyen Manh Tung                   1     1         925th FR
Nguyen Minh Ly                    1     1
Nguyen Ngoc Ngu                   1     1
Nguyen Ngoc Tiep                   1     1         925th FR
Nguyen Vam Lai                    1     1
Nguyen Van Ba                    1     1         919th FR
Nguyen Van Bay, Jr.     Nguyễn Văn Bảy     1     1         923rd „Yen The“ FR
Nguyen Van Tho                    1              923rd „Yen The“ FR
Nguyen Van Vuong                   1     1                        Last VPAF air kill
Nguyen Vinh Tuong                  1     1
Pham Ngoc Tam                    1     1
Pham Trong Van                    1     1
Pham Tuam          Phạm Tuân        1     1         921st „Sao Dao“ FR      First Night Kill
Phan Dinh Tuan                    1     1         921st „Sao Dao“ FR
Phan Thanh Tai                    1     1         923rd „Yen The“ FR
Phan Trung Van                    1     1
Ta van Chen                     1     1
Tran Hanh                      1     1         921st „Sao Dao“ FR
Tran Manh                      1     1
Tran Ngoc Xiu                    1     1         921st „Sao Dao“ FR
Tran Van Phuong                   1     1         921st „Sao Dao“ FR
Truong Ton                      1     1         927th „Lam Son“ FR
Vu Duc Hop                      1     1         927th „Lam Son“ FR
Vu Huy Luong                     1     1
Vu Xuan Thieu        Vũ Xuân Thiều      1     1         921st „Sao Dao“ FR      Night Kill
Nguyen Van Dien                   1 [0+1]  ½
Le van Phong                     1 [0+1]  ¼
Phan Thanh                      1     ¼

unknown                       49              921st, 923rd, 925th, 927th FR

Comments:
 1. Some sources present that Nguyen Hong Nhi was flying with 923rd Fighter Regiment (Taras, P.: Wietnam 1964-73, Walki nad DRW, Kampanie Lotnicze Nr. 2, A.J.Press 1994).
 2. Some sources present that Dang Ngoc Ngu got 6 victories in total and that he was flying with 927th Fighter Regiment (Taras, P.: c.d.).
 3. Some sources present that Nguyen Ngoc Do was flying with 923rd Fighter Regiment (Taras, P.: c.d.).
 4. Some sources present that Luu Huy Chao got 8 victories in total (Taras, P.: c.d.).
 5. Some sources present that Le Thanh Dao was flying with 925th Fighter Regiment (Taras, P.: c.d.).
 6. May be some person as Nguyen Ba Dich.

Nguyen Van Coc
Nguyen Van Coc - Top Ace of Vietnam War with 9 kills

F-6 versus F-4


Sources & Literature
 1. B-52 Stratofortress, Fly Past Special, Key Publishing, 2012.
 2. Bell, T. E.: B-57 Canberra Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 85, Osprey Publishing, January 2011.
 3. Bernstein, Jonathan: US Army AH-1 Cobra Units in Vietnam, Osprey Combat Aircraft 41, Osprey Publishing, September 25 2003.
 4. Birzer, Norman W. - Mersky, Peter: US Navy A-7 Corsair II Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 48, Osprey Publishing, September 23 2004.
 5. Boniface, Roger: MiGs Over North Vietnam: The Vietnamese People's Air Force in, Combat 1965-1975, Hikoki Publications, July 15, 2008.
 6. Boniface, Roger: MiGy nad Severním Vietnamem, Vietnamské lidové letectvo v boji, 1965-1975, Naše vojsko, Praha 2010.
 7. Boniface, Roger: Giant Killers, in FlyPast, No. 3, 2018.
 8. Brzkovský, Marek: Duralový dravec studené války, F-4 Phantom II, in extra Válka Zbraně, No. 22, 2017
 9. Brzkovský, Marek: Krupobití nad Vietnamem, in extra Válka Zbraně, No. 25, 2017.
 10. Brzkovský, Marek: Oceloví ptáci nad džunglí, MiG-17 vs. F-4 Phantom II, in Válka Revue Speciál, 3. srpna 2018.
 11. Brzkovský, Marek: Střipky z bojů nad Vietnamem, Kuriózní vzdušné operace, in Válka Revue Speciál, 3. srpna 2018.
 12. Brzkovský, Marek: Vánoční bombardování Hanoje, in Fakta & Svědectví, No. 12, 2018.
 13. Brzkovský, Marek: Válečník s douhým životem, MiG-19, in extra Válka Zbraně, No. 31, 2018.
 14. Burgess, Rick - Rausa, Zip: US Navy A-1 Skyraider Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 77, Osprey Publishing, March 2009.
 15. Buza, Zoltan: MiG-17 over Vietnam, in Wings of Fame, Vol. 8, Aerospace publishing/AIRtime.
 16. Buza, Zoltan - Toperczer, Istvan: MiG-19s in the Vietnam War, in Wings of Fame, Vol. 11, Aerospace publishing/AIRtime.
 17. Чечин, Александр: «Громовержец» холодной войны (истребитель-бомбардировщик RepuЫic F-105 Thunderchief), in Авиация и время, № 4 (166), 2018.
 18. Černý, Vladimír: Krvavé vánoce, Linebacker II 1972, in Válka Revue Speciál, 3. srpna 2018.
 19. Davies, Peter E.: USAF F-4 Phantom II MiG Killers 1965–68, Osprey Combat Aircraft 45, Osprey Publishing, May 25 2004.
 20. Davies, Peter E.: USAF F-4 Phantom II MiG Killers 1972–73, Osprey Combat Aircraft 55, Osprey Publishing, May 8 2005.
 21. Davies, Peter E.: F-4 Phantom II vs MiG-21, USAF & VPAF in the Vietnam War, Osprey Duel 12, Osprey Publishing, September 2008.
 22. Davies, Peter E.: F-4 Phantom II vs MiG-21, Válka ve Vietnamu, Osprey Duel - czech edition, Grada Publishing, Praha 2009.
 23. Davies, Peter E.: USN F-4 Phantom II vs VPAF MiG-17/19, Vietnam 1965–73, Osprey Duel 23, Osprey Publishing, November 2009.
 24. Davies, Peter E.: F-105 Thunderchief Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 84, Osprey Publishing, February 2010.
 25. Davies, Peter E.: F-105 Wild Weasel vs SA-2 ‘Guideline’ SAM, Vietnam 1965–73, Osprey Duel 35, Osprey Publishing, May 2011.
 26. Davies, Peter E.: Republic F-105 Thunderchief, Air Vanguard 2, Osprey Publishing, September 18, 2012.
 27. Davies, Peter E.: US Marine Corps F-4 Phantom II Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 94, Osprey Publishing, November 2012.
 28. Davies, Peter E.: USAF McDonnell Douglas F-4 Phantom II, Air Vanguard 7, Osprey Publishing, April 23, 2013.
 29. Davies, Peter E.: F-105 Thunderchief MiG Killers of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 107, Osprey Publishing, October 2014.
 30. Davies, Peter E.: USN McDonnell Douglas F-4 Phantom II, Air Vanguard 22, Osprey Publishing, March 22, 2016.
 31. Davies, Peter E.: US Navy F-4 Phantom II Units of the Vietnam War 1964-68, Osprey Combat Aircraft 116, Osprey Publishing, 25 Aug 2016.
 32. Davies, Peter E.: B-52 Stratofortress vs SA-2 "Guideline" SAM, Vietnam 1972–73, Osprey Duel 89, Osprey Publishing, 18 Oct 2018.
 33. Davies, Peter E.: RF-101 Voodoo Units in Combat, Osprey Combat Aircraft 127, Osprey Publishing, 21 Mar 2019.
 34. Davies, Peter - Menard, David: F-100 Super Sabre Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 89, Osprey Publishing, August 2011.
 35. Drendel, Lou: Thud, Modern Military Aircraft series, No.5004, Squadron/Signal Publications, First Edition edition, 1986.
 36. Drendel, Lou: ...And Kill Migs, Air to Air Combat From Vietnam To The Gulf war, Squadron Signal Publications, No. 6072, 1997.
 37. Elwald, Brad - Davies, Peter: US Navy F-4 Phantom II MiG Killers 1965–70, Osprey Combat Aircraft 26, Osprey Publishing, November 25 2001.
 38. Elwald, Brad - Davies, Peter: US Navy F-4 Phantom II MiG Killers 1972–73, Osprey Combat Aircraft 30, Osprey Publishing, August 19 2002.
 39. Emerson, Stephen: Air War Over North Vietnam, Operation Rolling Thunder, 1965–1968, Pen and Sword Military, 2008.
 40. Ferkl, Martin: Mozaika MiG-21, Zajímavosti o letounech, které byly předlohou pro aktuální edice MiGu-21MF 1/48 od Eduardu, in Info Eduard, Volume 11, Issue 3, March 2011.
 41. Гордон, Ефим И.: В тени старшего брата, in Авиация и время, № 4 (36), 1999.
 42. Grandolini, Albert: Le coup de faux des “Phantom” II, L’opération Bolo au Viêtnam, le 2 janvier 1967, in Le Fana de l'Aviation, No. 1, 2017.
 43. Grandolini, Albert: Operation Bolo & Project Silver Down, in The Aviation Historian, Issue Number 21, October 2017.
 44. Guttman, Jon: Aus Gegnern wurden Freunde, Phantom gegen MiG-21, in FliegerRevue X, Nr. 045, .
 45. Hallion, Richard P.: Rolling Thunder 1965–68: Johnson's air war over Vietnam, Air Campaign 3, Osprey Publishing, February 20, 2018.
 46. Hobson, Chris: Vietnam Air Losses: United States Air Force, Navy and Marine Corps Fixed-wing Aircraft Losses in Southeast Asia 1961-1973, Midland Publishing / Specialty Press, First edition, 2001.
 47. Hukee, Byron E.: USAF and VNAF A-1 Skyraider Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 97, Osprey Publishing, February 2013.
 48. Иванов С.Н.: Боевое применение МиГ-21 во Вьетнаме, Война в воздухе № 22.
 49. Якубович, Николай: Первые сверхзвуковые истребители МиГ-17 и МиГ-19, Война и мы. Авиаколлекция, Издательства: Яуза, Эксмо, 2014 г.
 50. Котлобовский, Александр В.: МиГ-21 в локальных конфликтах, Серия: Архив 500+, АрхивПрессm 1997.
 51. Котлобовский, Александр В.: Оправдавший предназначение, Авиация и Время, № 6, 2007.
 52. Кузнецов, Константин Александрович: Стратегический бомбардировщик В-52 «Стратофортресс», 65 лет в воздухе, Война и мы - Авиаколлекция, Эксмо / Яуза, 2017.
 53. Lake, Jon: B-52 Stratofortress Units in Combat 1955–73, Osprey Combat Aircraft 43, Osprey Publishing, January 22 2004.
 54. Lake, Jon: North American F-100 Super Sabre, in International Air Power Review, Volume 11, 2004.
 55. McCarthy, Donald J., Jr.: MiG Killers: A Chronology of U.S. Air Victories in Vietnam 1965-1973, Specialty Press Publishers & Wholesalers, 2009.
 56. Mersky, Peter: F-8 Crusader Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 7, Osprey Publishing, August 28 1998.
 57. Mersky, Peter: RF-8 Crusader Units over Cuba and Vietnam, Osprey Combat Aircraft 12, Osprey Publishing, March 1 1999.
 58. Mersky, Peter: US Navy and Marine Corps A-4 Skyhawk Units of the Vietnam War 1963–1973, Osprey Combat Aircraft 69, Osprey Publishing, May 2007.
 59. Mersky, Peter: F-8 Crusader vs MiG-17, Vietnam 1965-72, Osprey Duel 61, Osprey Publishing, November 2014.
 60. Michel, Marshall L., III: Clashes: Air Combat over North Vietnam 1965-1972, US Naval Institute Press, 1997.
 61. Michel, Marshall L., III: Operation Linebacker II 1972, The B-52s are sent to Hanoi, Air Campaign 6, Osprey Publishing, Sep 20, 2018.
 62. Michel, Marshall L., III: Operation Linebacker I 1972, The first high-tech air war, Air Campaign 8, Osprey Publishing, January 22, 2019.
 63. Mladenov, Alexander: Mikoyan-Gurevich MiG-21, Air Vanguard 14, Osprey Publishing, June 17, 2014.
 64. Morgan, Rick: A-6 Intruder Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 93, Osprey Publishing, December 2012.
 65. Morgan, Rick: A-3 Skywarrior Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 108, Osprey Publishing, 20 Mar 2015.
 66. Pospíšil, Martin: McDonnell F-101 Voodoo, průzkumné verze - operační služba v Evropě, Tichomoří a Jihovýchodní Asii, in REVI Publications, No. 109, prosinec 2017.
 67. Shores, Christopher: Air Aces, Presidio Press, Novato, CA, 1983.
 68. Šajtar, Jaroslav: Čtvrtá nejkrvavější, in ATM, No. 4, 2010.
 69. Taras, Piotr: Wietnam 1964-73, Walki nad DRW, Kampanie Lotnicze Nr.2, A.J.Press 1994.
 70. Tillman, Barrett: MiG Master, The Story of the F-8 Crusader, Naval Institute Press, 2nd edition, 2014.
 71. Toliver, Raymond F. - Constable, Trevor J.: Fighter Aces of the U.S.A., Schiffer Military History, 1997.
 72. Tomša, Rudolf: MiG-21F a jeho licenční varianty, II. diel, Bojové nasadenie, in Plastic Planet, No. 3, 2014.
 73. Tomša, Rudolf: MiG-21F a jeho licenční varianty, III. diel, Bojové nasadenie, in Plastic Planet, No. 4, 2014.
 74. Toperczer, István: Air War Over North Viet Nam, The Vietnamese Peoples' Air Force 1949-1977, Squadron/Signal Pub., No. 6075, Carrollton, Tx 1998.
 75. Toperczer, István: MiG-17 and MiG-19 Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 25, Osprey Publishing 2001.
 76. Toperczer, István: MiG-21 Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 29, Osprey Publishing 2001.
 77. Toperczer, Istvan: MiG Aces of the Vietnam War, Schiffer Publishing, Ltd., 2015.
 78. Toperczer, István: MiG-17/19 Aces of the Vietnam War, Aircraft of the Aces 130, Osprey Publishing, 20 Oct 2016.
 79. Toperczer, István: MiG-21 Aces of the Vietnam War, Aircraft of the Aces 135, Osprey Publishing, 21 Sep 2017.
 80. ACIG Team: Vietnamese Air-to-Air Victories, Part 1, List of confirmed, claimed, and probable air-to-air victories scored by the Vietnamese pilots April 1965 - December 1968, http://www.acig.info/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=47.
 81. ACIG Team: Vietnamese Air-to-Air Victories, Part 2, List of confirmed, claimed, and probable air-to-air victories scored by the Vietnamese pilots between January 1968 and December 1972, http://www.acig.info/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=47.
 82. Aircraft losses of the Vietnam War, WikipediA, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_losses_of_the_Vietnam_War
 83. Ciel De Gloire - Histoire des As de L Aviation de 1914 a nos jours, http://www.cieldegloire.com/.
 84. Cooper Tom: 10 May 1972: Reconstruction of an Air Battle, http://www.acig.info/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemid=47.
 85. Cooper, Tom: Headless Fighters: USAF Recconnaissance-UAVs over Vietnam, http://www.acig.info/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=47.
 86. Danh sách các phi công đạt cấp Ách trong Chiến tranh Việt Nam, WikipediA - Bách khoa toàn thư mở, https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_sách_các_phi_công_đạt_cấp_Ách_trong_Chiến_tranh_Việt_Nam
 87. Điểm mặt 16 phi công ‘Át chủ bài’ của Không quân Nhân dân Việt Nam (kỳ 1), http://infonet.vn/diem-mat-16-phi-cong-at-chu-bai-cua-khong-quan-nhan-dan-viet-nam-ky-1-post45697.info
 88. Điểm mặt các ‘Át chủ bài’ của Không quân Nhân dân Việt Nam (kỳ 2), http://itimes.vn/Root/printdocument.aspx?articleid=21082
 89. Gleize, Jean-Paul: Aces, http://www.igleize.fr/aces/homeaces.htm.
 90. Không quân Nhân dân Việt Nam, WikipediA - Bách khoa toàn thư mở, https://vi.wikipedia.org/wiki/Không_quân_Nhân_dân_Việt_Nam
 91. Lednicer, David - Camp, Adrian: US Air-to-Air Losses in the Vietnam War, http://myplace.frontier.com/~anneled/usloss.html.
 92. List of Vietnam War flying aces, WikipediA, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Vietnam_War_flying_aces
 93. Magnus, Alan: Air Aces Home Page, http://users.accesscomm.ca/magnusfamily/airaces1.htm.
 94. North Vietnamese Aces, MiG-17 and MiG-21 pilots, Phantom and "Thud" Killers: http://www.acepilots.com/vietnam/viet_aces.html
 95. Carrie - A Full-Text Electronic Library: http://www.ku.edu/carrie/archives/korean-war-l/2002/01/msg00132.html
 96. The Unauthorized Randy Cunningham Page: http://www.dukecunningham.org/vietnam.html

Index

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK
Generated: Fri May 17 13:19:33 CEST 2019

Google Facebook VK Twitter LinkedIn Print Email