Vietnam

VIETNAM

War In Vietnam


NAME                       VICTORIES            UNITS         OS   COMMENTS

Nguyen Van Coc        Nguyễn Văn Cốc     9     1+1+1+1+1+1+1+1+1 921st „Sao Dao“ FR  13
Mai Van Cuong        Mai Văn Cường      8     1+1+1+1+1+1+1+1  921st „Sao Dao“ FR
Nguyen Hong Nhi       Nguyễn Hồng Nhị     8     2+2+1+1+1+1    921st „Sao Dao“ FR      1.
Pham Thanh Ngan       Phạm Thanh Ngân     8 [7+1]  ¼+1+1+1+1+1+1+1  921st „Sao Dao“ FR
Dang Ngoc Ngu        Đặng Ngọc Ngự      7     1+1+1+1+1+1+1   921st „Sao Dao“ FR  6   2.
Ngo Ba Dich         Ngô Bá Địch       7 [1+6]  ¼+¼+¼+¼+¼+¼+1                  6.
Nguyen Van Bay        Nguyễn Văn Bảy     7 [3+4]  ¼+¼+¼+¼+1+1+1   923rd „Yen The“ FR  10   First Ace
Le Thanh Dao         Lê Thanh Đạo      6     1+1+1+1+1+1    927th „Lam Son“ FR      5.
Nguyen Nhat Chieu      Nguyễn Nhật Chiêu    6     1+1+1+1+1+1    921st „Sao Dao“ FR
Nguyen Van Hon        Nguyễn Văn Hùng     6              923rd „Yen The“ FR  5
Nguyen Ngoc Do        Nguyễn Ngọc Độ     6 [5+1]  ¼+1+1+1+1+1    921st „Sao Dao“ FR      3.
Nguyen Duc Soat       Nguyễn Đức Soát     6 [5+1]  ¼+1+1+1+1+1    927th „Lam Son“ FR
Nguyen Dang Kinh       Nguyễn Đăng Kỉnh    6 [4+2]  ½+½+1+1+1+1    921st „Sao Dao“ FR
Le Hai            Lê Hải         6 [2+4]  ¼+¼+¼+¼+1+1    923rd „Yen The“ FR  7
Nguyen Tien Sam       Nguyễn Tiến Sâm     6 [2+4]  ¼+¼+¼+¼+2+2    927th „Lam Son“ FR
Vo Van Man          Võ Văn Mẫn       6 [2+4]  ¼+¼+¼+¼+1+1    923rd „Yen The“ FR
Nguyen Ba Dich        Nguyễn Bá Địch     6 [1+5]  ¼+¼+¼+¼+¼+1    923rd „Yen The“ FR
Nguyen The Hon        Nguyện Thế Hồn     6 [0+6]  ¼+¼+¼+¼+¼+¼
Nguyen Van Nghia       Nguyễn Văn Nghĩa    5     1+1+1+1+1     927th „Lam Son“ FR
Phan Van Tuc         Phan Văn Túc      5 [1+4]  ¼+¼+¼+¼+1     921st, 923rd FR
Dong Van Song        Đồng Văn Sống      5 [0+5]  ¼+½+½+½+½     921st „Sao Dao“ FR
Hoang Van Ky         Hoàng Văn Kỳ      5 [0+5]  ¼+¼+¼+¼+¼     923rd „Yen The“ FR


Do Van Lanh         Đỗ Văn Lanh       4     1+1+1+1      921st „Sao Dao“ FR
Le Trong Huyen        Lê Trọng Huyền     4     1+1+1+1      921st „Sao Dao“ FR
Vu Ngoc Dinh         Vũ Ngọc Đỉnh      4 [3+1]  ½+1+1+1      921st „Sao Dao“ FR
Duong Truong Tan       Dương Trung Tấn     4 [1+3]  ½+½+½+1      923rd „Yen The“ FR
Ngo Duc Mai                     3     1+1+1       923rd „Yen The“ FR
Nguyen Phi Hung                   3     1+1+1       923rd „Yen The“ FR  1
Pham Hung Son                    3     1+1+1       925th FR       2
Pham Ngoc Lan                    3     1+1+1       921st „Sao Dao“ FR  2  
Pham Phu Thai                    3     1+1+1       921st „Sao Dao“ FR  1, 2
Tran Viet                      3     1+1+1
Nguyen Van Minh                   3 [2+1]  ½+1+1       921st „Sao Dao“ FR  2
Ngo Duy Thu                     3 [2+1]  ¼+1+1       927th „Lam Son“ FR
Luu Huy Chao         Lưu Huy Chao      3 [1+2]  ¼+¼+1       923rd „Yen The“ FR  6, 8  4.
Phan Thanh Truong                  3 [1+2]  ¼+¼+1       923rd „Yen The“ FR
Bui Van Sui                     3 [0+3]  ½+½+½       923rd „Yen The“ FR 
Ha Bon                        3 [0+3]  ¼+¼+¼
Dinh Ton                       2     1+1        921st „Sao Dao“ FR      1 at night
Dong Van De                     2     2
Ha Vinh Thanh                    2     1+1        927th „Lam Son“ FR
Ho Van Quay                     2     1+1        923rd „Yen The“ FR
Lam Van Lich         Lâm Văn Lích      2     1+1        921st „Sao Dao“ FR
Le Tron Long                     2     1+1        921st „Sao Dao“ FR
Luu Duc Si                      2     1+1
Nguyen Ba Khang                   2     1+1
Nguyen Dinh Phu                   2     1+1        923rd „Yen The“ FR
Nguyen Hong Diep                   2              923rd „Yen The“ FR
Nguyen Hong Son                   2     1+1        925th FR       1
Nguyen Nhung                     2     1+1
Nguyen Phuc Ninh                   2     1+1
Tran Triem                      2     1+1
Vu Dinh Rang         Vũ Đình Rạng      2 [1+1]  ¼+1        921st „Sao Dao“ FR
Do Hang                       2 [0+2]  ½+½
Le Xuan Di                      2 [0+2]  ½+½
Cao Thanh Tinh                    2 [0+2]  ¼+¼        923rd „Yen The“ FR  5  
Mai Duc Toai         Mai Đức Toại      2 [0+2]  ¼+¼        923rd „Yen The“ FR
Tran Huyen          Trần Huyền       2 [0+2]  ¼+½        923rd „Yen The“ FR
Bui Duc Nhu                     1     1         921st „Sao Dao“ FR
Bui Thanh Liem        Bùi Thanh Liêm     1     1         921st „Sao Dao“ FR
Ha Van Chuc                     1     1         921st „Sao Dao“ FR
Han Vinh Tuan                    1     1         923rd „Yen The“ FR
Hoang Ngoc Ti                    1     1
Hoang Quoc Dung                   1     1         921st „Sao Dao“ FR
Hoang Tam Hung                    1     1
Hoang The Thing                   1     1
Le Kien                       1     1
Le Minh Huan                     1     1         921st „Sao Dao“ FR
Le Van Tuong                     1     1
Luong Duc Truong                   1     1         923rd „Yen The“ FR
Ngo Doan Hung                    1     1         921st „Sao Dao“ FR
Ngo Duc Tho                     1     1
Ngo Van Phu                     1     1         927th „Lam Son“ FR
Nguyen Bien                     1     1         923rd „Yen The“ FR
Nguyen Duc Nhu                    1              921st „Sao Dao“ FR
Nguyen Duc Thuan                   1     1         921st „Sao Dao“ FR
Nguyen Hang So                    1     1
Nguyen Hay Diet                   1     1
Nguyen Hong Thai                   1     1
Nguyen Hong Viet                   1     1
Nguyen Hung Son                   1     1
Nguyen Huu Diet                   1              923rd „Yen The“ FR
Nguyen Huu Tao                    1     1         923rd „Yen The“ FR
Nguyen Kiem Tiem                   1     1
Nguyen Manh Tung                   1     1         925th FR
Nguyen Minh Ly                    1     1
Nguyen Ngoc Ngu                   1     1
Nguyen Ngoc Tiep                   1     1         925th FR
Nguyen Vam Lai                    1     1
Nguyen Van Ba                    1     1         919th FR
Nguyen Van Bay, Jr.     Nguyễn Văn Bảy     1     1         923rd „Yen The“ FR
Nguyen Van Tho                    1              923rd „Yen The“ FR
Nguyen Van Vuong                   1     1                        Last VPAF air kill
Nguyen Vinh Tuong                  1     1
Pham Ngoc Tam                    1     1
Pham Trong Van                    1     1
Pham Tuam          Phạm Tuân        1     1         921st „Sao Dao“ FR      First Night Kill
Phan Dinh Tuan                    1     1         921st „Sao Dao“ FR
Phan Thanh Tai                    1     1         923rd „Yen The“ FR
Phan Trung Van                    1     1
Ta van Chen                     1     1
Tran Hanh                      1     1         921st „Sao Dao“ FR
Tran Manh                      1     1
Tran Ngoc Xiu                    1     1         921st „Sao Dao“ FR
Tran Van Phuong                   1     1         921st „Sao Dao“ FR
Truong Ton                      1     1         927th „Lam Son“ FR
Vu Duc Hop                      1     1         927th „Lam Son“ FR
Vu Huy Luong                     1     1
Vu Xuan Thieu        Vũ Xuân Thiều      1     1         921st „Sao Dao“ FR      Night Kill
Nguyen Van Dien                   1 [0+1]  ½
Le van Phong                     1 [0+1]  ¼
Phan Thanh                      1     ¼

unknown                       49              921st, 923rd, 925th, 927th FR

Comments:
 1. Some sources present that Nguyen Hong Nhi was flying with 923rd Fighter Regiment (Taras, P.: Wietnam 1964-73, Walki nad DRW, Kampanie Lotnicze Nr. 2, A.J.Press 1994).
 2. Some sources present that Dang Ngoc Ngu got 6 victories in total and that he was flying with 927th Fighter Regiment (Taras, P.: c.d.).
 3. Some sources present that Nguyen Ngoc Do was flying with 923rd Fighter Regiment (Taras, P.: c.d.).
 4. Some sources present that Luu Huy Chao got 8 victories in total (Taras, P.: c.d.).
 5. Some sources present that Le Thanh Dao was flying with 925th Fighter Regiment (Taras, P.: c.d.).
 6. May be some person as Nguyen Ba Dich.

Nguyen Van Coc
Nguyen Van Coc - Top Ace of Vietnam War with 9 kills

F-6 versus F-4


Sources & Literature
 1. B-52 Stratofortress, Fly Past Special, Key Publishing, 2012.
 2. Bell, T. E.: B-57 Canberra Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 85, Osprey Publishing, January 2011.
 3. Bernstein, Jonathan: US Army AH-1 Cobra Units in Vietnam, Osprey Combat Aircraft 41, Osprey Publishing, September 25 2003.
 4. Birzer, Norman W. - Mersky, Peter: US Navy A-7 Corsair II Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 48, Osprey Publishing, September 23 2004.
 5. Boniface, Roger: MiGs Over North Vietnam: The Vietnamese People's Air Force in, Combat 1965-1975, Hikoki Publications, July 15, 2008.
 6. Boniface, Roger: MiGy nad Severním Vietnamem, Vietnamské lidové letectvo v boji, 1965-1975, Naše vojsko, Praha 2010.
 7. Boniface, Roger: Giant Killers, in FlyPast, No. 3, 2018.
 8. Bowman, Martin W.: Lockheed F-104 Starfighter: A History, Pen and Sword Aviation, 2017. ISBN: 978 1 47386 3262
 9. Brzkovský, Marek: Duralový dravec studené války, F-4 Phantom II, in extra Válka Zbraně, No. 22, 2017
 10. Brzkovský, Marek: Krupobití nad Vietnamem, in extra Válka Zbraně, No. 25, 2017.
 11. Brzkovský, Marek: Oceloví ptáci nad džunglí, MiG-17 vs. F-4 Phantom II, in Válka Revue Speciál, 3. srpna 2018.
 12. Brzkovský, Marek: Střipky z bojů nad Vietnamem, Kuriózní vzdušné operace, in Válka Revue Speciál, 3. srpna 2018.
 13. Brzkovský, Marek: Vánoční bombardování Hanoje, in Fakta & Svědectví, No. 12, 2018.
 14. Brzkovský, Marek: Válečník s douhým životem, MiG-19, in extra Válka Zbraně, No. 31, 2018.
 15. Brzkovský, Marek: Stratofortressy nad Hanojí, Boeingy B-52 a jejich největší bojová operace, in Centurion, Sběratelská edice, č. IV, 2019.
 16. Brzkovský, Marek: Vzdušné souboje nad džunglí, Stíhači ve Vietnamu 1965, in Válka Revue, No. 12, 2021.
 17. Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Nguyễn Văn Bảy - stíhací eso Vietnamské války, in REVI Publications, No. 117, říjen 2019.
 18. Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Nguyễn Văn Bảy - stíhací eso Vietnamské války, 2. část, in REVI Publications, No. 118, prosinec 2019.
 19. Burgess, Rick - Rausa, Zip: US Navy A-1 Skyraider Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 77, Osprey Publishing, March 2009.
 20. Burney, Allan: Classic Fighters of the 1950s, Cold War Warriors, Aviation Archive Series, Issue 55, Key Publishing, 2021. ISBN: 9781913870829
 21. Buza, Zoltan: MiG-17 over Vietnam, in Wings of Fame, Vol. 8, Aerospace publishing/AIRtime.
 22. Buza, Zoltan - Toperczer, Istvan: MiG-19s in the Vietnam War, in Wings of Fame, Vol. 11, Aerospace publishing/AIRtime.
 23. Conboy, Ken: The Erawan War, Volume 2, The CIA Paramilitary Campaign in Laos, 1969-1974 Asia@War, Book 28, Helion & Company Limited, 2022. ISBN 978-1-915113-59-7
 24. Чечин, Александр: «Громовержец» холодной войны (истребитель-бомбардировщик RepuЫic F-105 Thunderchief), in Авиация и время, № 4 (166), 2018.
 25. Černý, Vladimír: Krvavé vánoce, Linebacker II 1972, in Válka Revue Speciál, 3. srpna 2018.
 26. Davies, Peter E.: USAF F-4 Phantom II MiG Killers 1965–68, Osprey Combat Aircraft 45, Osprey Publishing, May 25 2004.
 27. Davies, Peter E.: USAF F-4 Phantom II MiG Killers 1972–73, Osprey Combat Aircraft 55, Osprey Publishing, May 8 2005.
 28. Davies, Peter E.: F-4 Phantom II vs MiG-21, USAF & VPAF in the Vietnam War, Osprey Duel 12, Osprey Publishing, September 2008.
 29. Davies, Peter E.: F-4 Phantom II vs MiG-21, Válka ve Vietnamu, Osprey Duel - czech edition, Grada Publishing, Praha 2009.
 30. Davies, Peter E.: USN F-4 Phantom II vs VPAF MiG-17/19, Vietnam 1965–73, Osprey Duel 23, Osprey Publishing, November 2009.
 31. Davies, Peter E.: F-105 Thunderchief Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 84, Osprey Publishing, February 2010.
 32. Davies, Peter E.: F-105 Wild Weasel vs SA-2 ‘Guideline’ SAM, Vietnam 1965–73, Osprey Duel 35, Osprey Publishing, May 2011.
 33. Davies, Peter E.: Republic F-105 Thunderchief, Air Vanguard 2, Osprey Publishing, September 18, 2012.
 34. Davies, Peter E.: US Marine Corps F-4 Phantom II Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 94, Osprey Publishing, November 2012.
 35. Davies, Peter E.: USAF McDonnell Douglas F-4 Phantom II, Air Vanguard 7, Osprey Publishing, April 23, 2013.
 36. Davies, Peter E.: F-105 Thunderchief MiG Killers of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 107, Osprey Publishing, October 2014.
 37. Davies, Peter E.: USN McDonnell Douglas F-4 Phantom II, Air Vanguard 22, Osprey Publishing, March 22, 2016.
 38. Davies, Peter E.: US Navy F-4 Phantom II Units of the Vietnam War 1964-68, Osprey Combat Aircraft 116, Osprey Publishing, 25 Aug 2016.
 39. Davies, Peter E.: B-52 Stratofortress vs SA-2 "Guideline" SAM, Vietnam 1972–73, Osprey Duel 89, Osprey Publishing, 18 Oct 2018.
 40. Davies, Peter E.: US Navy F-4 Phantom II Units of the Vietnam War 1969-73, Osprey Combat Aircraft 125, Osprey Publishing, 31 May 2018.
 41. Davies, Peter E.: RF-101 Voodoo Units in Combat, Osprey Combat Aircraft 127, Osprey Publishing, 21 Mar 2019.
 42. Davies, Peter E.: USAF F-105 Thunderchief vs VPAF MiG-17, Vietnam 1965–68, Osprey Duel 95, Osprey Publishing, July 23, 2019.
 43. Davies, Peter E.: B/EB-66 Destroyer Units in Combat, Osprey Combat Aircraft 137, Osprey Publishing, 18 February 2021.
 44. Davies, Peter E.: F-4 Phantom II Wild Weasel Units in Combat, Osprey Combat Aircraft 147, Osprey Publishing, 16 Feb 2023.
 45. Davies, Peter E.: F-8 Crusader, Vietnam 1963–73, Osprey Dogfight 007, Osprey Publishing, 20 Jul 2023.
 46. Davies, Peter - Menard, David: F-100 Super Sabre Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 89, Osprey Publishing, August 2011.
 47. Đồng Sỹ Hưng: Combat in the Sky: Airpower and the Defense of North Vietnam, 1965-1973, Naval Institute Press, Annapolis, 2023. ISBN: 9781612510279
 48. Drendel, Lou: Thud, Modern Military Aircraft series, No.5004, Squadron/Signal Publications, First Edition edition, 1986.
 49. Drendel, Lou: ...And Kill Migs, Air to Air Combat From Vietnam To The Gulf war, Squadron Signal Publications, No. 6072, 1997.
 50. Elwald, Brad - Davies, Peter: US Navy F-4 Phantom II MiG Killers 1965–70, Osprey Combat Aircraft 26, Osprey Publishing, November 25 2001.
 51. Elwald, Brad - Davies, Peter: US Navy F-4 Phantom II MiG Killers 1972–73, Osprey Combat Aircraft 30, Osprey Publishing, August 19 2002.
 52. Emerson, Stephen: Air War Over North Vietnam, Operation Rolling Thunder, 1965–1968, Pen and Sword Military, 2008.
 53. Emerson, Stephen: Vietnam's Final Air Campaign: Operation Linebacker I & II, May–December 1972, Pen and Sword Military, 2019. ISBN 978 1 52672 845 6
 54. Ferkl, Martin: Mozaika MiG-21, Zajímavosti o letounech, které byly předlohou pro aktuální edice MiGu-21MF 1/48 od Eduardu, in Info Eduard, Volume 11, Issue 3, March 2011.
 55. Franks, Norman L.R.: Aircraft Versus Aircraft: The Illustrated Story of Fighter Pilot Combat Since 1914, MacMillan Publishing Company, 1986. ISBN 0-517-69497-2
 56. Гордон, Ефим И.: В тени старшего брата, in Авиация и время, № 4 (36), 1999.
 57. Grandolini, Albert: The Easter Offensive, Vietnam 1972, Volume 1, Invasion across the DMZ, Asia@War Book 2, Helion & Company, 2015. ISBN 978-1-914377-24-2
 58. Grandolini, Albert: The Easter Offensive, Vietnam 1972, Volume 2, Tanks in the streets, Asia@War Book 3, Helion & Company, 2015. ISBN 978-1-914377-25-9
 59. Grandolini, Albert: Target Saigon, Volume 1: 1973-75, Asia@War Book 5, Helion & Company, 2017. ISBN 978-1-914377-46-4
 60. Grandolini, Albert: Target Saigon, Volume 2: The Fall of South Vietnam: The Beginning of the End, January 1974 – March 1975, Asia@War Book 16, Helion & Company, 2020. ISBN 978-1-914377-49-5
 61. Grandolini, Albert: Target Saigon, Volume 3: Disaster at Da Nang 1975, Asia@War Book 32, Helion & Company, 2022. ISBN 978-1-80451-254-8
 62. Grandolini, Albert: Target Saigon, Volume 4: The Final Collapse, April-May 1975, Asia@War Book 36, Helion & Company, 2022. ISBN 978-1-804512-83-8
 63. Grandolini, Albert: Le coup de faux des “Phantom” II, L’opération Bolo au Viêtnam, le 2 janvier 1967, in Le Fana de l'Aviation, No. 1, 2017.
 64. Grandolini, Albert: Operation Bolo & Project Silver Down, in The Aviation Historian, Issue Number 21, October 2017.
 65. Guttman, Jon: Aus Gegnern wurden Freunde, Phantom gegen MiG-21, in FliegerRevue X, Nr. 045, .
 66. Hallion, Richard P.: Rolling Thunder 1965–68: Johnson's air war over Vietnam, Air Campaign 3, Osprey Publishing, February 20, 2018.
 67. Hobson, Chris: Vietnam Air Losses: United States Air Force, Navy and Marine Corps Fixed-wing Aircraft Losses in Southeast Asia 1961-1973, Midland Publishing / Specialty Press, First edition, 2001.
 68. Hukee, Byron E.: USAF and VNAF A-1 Skyraider Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 97, Osprey Publishing, February 2013.
 69. Иванов С.Н.: Боевое применение МиГ-21 во Вьетнаме, Война в воздухе № 22.
 70. Jack, Kenneth V.: Eyes of The Fleet Over Vietnam, RF-8 Crusader Combat Photo-Reconnaissance Missions, Casemate, 2021. ISBN 978-1-63624-074-9
 71. Якубович, Николай: Первые сверхзвуковые истребители МиГ-17 и МиГ-19, Война и мы. Авиаколлекция, Издательства: Яуза, Эксмо, 2014 г.
 72. Котлобовский, Александр В.: МиГ-21 в локальных конфликтах, Серия: Архив 500+, АрхивПрессm 1997.
 73. Котлобовский, Александр В.: Оправдавший предназначение, Авиация и Время, № 6, 2007.
 74. Кузнецов, Константин Александрович: Стратегический бомбардировщик В-52 «Стратофортресс», 65 лет в воздухе, Война и мы - Авиаколлекция, Эксмо / Яуза, 2017.
 75. Lake, Jon: B-52 Stratofortress Units in Combat 1955–73, Osprey Combat Aircraft 43, Osprey Publishing, January 22 2004.
 76. Lake, Jon: North American F-100 Super Sabre, in International Air Power Review, Volume 11, 2004.
 77. Lowe, Malcolm V.: High & MiGhty, in FlyPast, No. 3, 2022.
 78. Marsaly, Frédéric - Francillon, René: F-4 "Phantom" II, Le maitre du ciel au Viêtnam, Le Fana de l'Aviation, Hors-Serie No. 67, 2021. ISSN: 0757-4169
 79. Marszałkiewicz, Jakub: Rola sił powietrznych w wojnie wietnamskiej 1965-1975, in Militaria XX wieku, Nr. 01 (88), 2019.
 80. McCarthy, Donald J., Jr.: MiG Killers: A Chronology of U.S. Air Victories in Vietnam 1965-1973, Specialty Press Publishers & Wholesalers, 2009.
 81. McKelvey Cleaver, Thomas: The Tonkin Gulf Yacht Club: Naval Aviation in the Vietnam War, General Aviation, Osprey Publishing Ltd., 2021. ISBN: 9781472845955
 82. McLeroy, James D. - Sanders, Gregory W.: Bait: The Battle of Kham Duc, Casemate Publishers, 2019. ISBN 978-1-61200-812-7
 83. Mersky, Peter: F-8 Crusader Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 7, Osprey Publishing, August 28 1998.
 84. Mersky, Peter: RF-8 Crusader Units over Cuba and Vietnam, Osprey Combat Aircraft 12, Osprey Publishing, March 1 1999.
 85. Mersky, Peter: US Navy and Marine Corps A-4 Skyhawk Units of the Vietnam War 1963–1973, Osprey Combat Aircraft 69, Osprey Publishing, May 2007.
 86. Mersky, Peter: F-8 Crusader vs MiG-17, Vietnam 1965-72, Osprey Duel 61, Osprey Publishing, November 2014.
 87. Michel, Marshall L., III: Clashes: Air Combat over North Vietnam 1965-1972, US Naval Institute Press, 1997.
 88. Michel, Marshall L., III: Operation Linebacker II 1972, The B-52s are sent to Hanoi, Air Campaign 6, Osprey Publishing, Sep 20, 2018.
 89. Michel, Marshall L., III: Operation Linebacker I 1972, The first high-tech air war, Air Campaign 8, Osprey Publishing, January 22, 2019.
 90. Mladenov, Alexander: Mikoyan-Gurevich MiG-21, Air Vanguard 14, Osprey Publishing, June 17, 2014.
 91. Moise, Edwin E.: Tonkin Gulf and the Escalation of the Vietnam War, Revised Edition, Naval Institute Press, July 15, 2019.
 92. Morgan, Rick: A-6 Intruder Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 93, Osprey Publishing, December 2012.
 93. Morgan, Rick: A-3 Skywarrior Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 108, Osprey Publishing, 20 Mar 2015.
 94. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 5, 2019.
 95. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 6, 2019.
 96. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 7, 2019.
 97. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 8, 2019.
 98. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 9, 2019.
 99. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 10, 2019.
 100. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 11, 2019.
 101. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 12, 2019.
 102. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 2, 2020.
 103. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 3, 2020.
 104. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 4, 2020.
 105. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 5, 2020.
 106. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 6, 2020.
 107. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 7, 2020.
 108. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 8, 2020.
 109. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 9, 2020.
 110. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 11, 2020.
 111. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 12, 2020.
 112. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 1, 2021.
 113. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 2, 2021.
 114. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 4, 2021.
 115. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 5, 2021.
 116. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 6, 2021.
 117. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 8, 2021.
 118. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 9, 2021.
 119. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 10, 2021.
 120. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, in Авиация и Космонавтика, № 11, 2021.
 121. Морозов, Вячеслав: Авиация во Вьетнамской войне, Легкое весеннее обострение. Май 1968 г., in Авиация и Космонавтика, № 12, 2021.
 122. Морозов, Вячеслав: Воздушная война во Вьетнаме, Рутина четвертого лета. Июнь 1968 г., in Авиация и Космонавтика, № 3, 2022.
 123. Морозов, Вячеслав: Воздушная война во Вьетнаме, Рутина четвертого лета. Июль 1968 г., in Авиация и Космонавтика, № 4, 2022.
 124. Морозов, Вячеслав: Воздушная война во Вьетнаме, Август 1968 года, всё как всегда…, in Авиация и Космонавтика, № 6, 2022.
 125. Морозов, Вячеслав: Воздушная война во Вьетнаме, Последняя осень президента Джонсона. Сентябрь 1968 г., in Авиация и Космонавтика, № 7, 2022.
 126. Морозов, Вячеслав: Воздушная война во Вьетнаме, Поставьте это на паузу, мистер президент. Октябрь–декабрь 1968 г., in Авиация и Космонавтика, № 8, 2022.
 127. Морозов, Вячеслав: Воздушная война во Вьетнаме, «Вьетнамизация» и прочие старые новации. 1969 г., in Авиация и Космонавтика, № 9, 2022.
 128. Морозов, Вячеслав: Воздушная война во Вьетнаме, Все страхи нового десятилетия. Камбоджийская авантюра и прочие «успехи вьетнамизации» 1970 г., in Авиация и Космонавтика, № 11, 2022.
 129. Морозов, Вячеслав: Воздушная война во Вьетнаме, 1971 год. Провальное вторжение в Лаос и другие невыученные уроки, in Авиация и Космонавтика, № 1, 2023.
 130. Морозов, Вячеслав: Воздушная война во Вьетнаме, Последний бой, он трудный самый. Начало конца. Январь–май 1972 г., in Авиация и Космонавтика, № 2, 2023.
 131. Морозов, Вячеслав: Воздушная война во Вьетнаме, Лето под бомбами, Июнь–август 1972 г., in Авиация и Космонавтика, № 5, 2023.
 132. Морозов, Вячеслав: Воздушная война во Вьетнаме, Предпоследние залпы, сентябрь‑ноябрь 1972 г., in Авиация и Космонавтика, № 7, 2023.
 133. Морозов, Вячеслав: Воздушная война во Вьетнаме, А вот теперь можно и уйти. Операция «Linebacker II». Декабрь 1972 г., in Авиация и Космонавтика, № 8, 2023.
 134. Морозов, Вячеслав: Воздушная война во Вьетнаме, Финал и некоторые итоги, in Авиация и Космонавтика, № 11, 2023.
 135. Никольский, Михаил Владимирович: Эскадрильи «Агрессор» ВВС США: изображая «Русскую угрозу», Серия: Война и мы, Авиаколлекция, Яуза / Эксмо, Москва 2021. ISBN 978-5-04-116825-4
 136. Peck, Gaillard R., Jr.: Sherman Lead: Flying the F-4D Phantom II in Vietnam, Osprey Publishing, 2019.
 137. Plos, Richard: Jedna hvězda navíc, in Info Eduard, Volume 22, Issue 162, August 2023.
 138. Pospíšil, Martin: McDonnell F-101 Voodoo, průzkumné verze - operační služba v Evropě, Tichomoří a Jihovýchodní Asii, in REVI Publications, No. 109, prosinec 2017.
 139. Shores, Christopher: Air Aces, Presidio Press, Novato, CA, 1983.
 140. Šafařík, Jan: Friendly Fire, V zaměřovači vlastní letoun, in Centurion, Sběratelská edice, č. IV, 2019.
 141. Šafařík, Jan - Brzkovský, Marek: Ikona studené války, McDonnell Douglas F-4 Phantom II, in Centurion, Sběratelská edice, č. IV, 2019.
 142. Šajtar, Jaroslav: Čtvrtá nejkrvavější, in ATM, No. 4, 2010.
 143. Taras, Piotr: Wietnam 1964-73, Walki nad DRW, Kampanie Lotnicze Nr.2, A.J.Press 1994.
 144. Tillman, Barrett: MiG Master, The Story of the F-8 Crusader, Naval Institute Press, 2nd edition, 2014.
 145. Toliver, Raymond F. - Constable, Trevor J.: Fighter Aces of the U.S.A., Schiffer Military History, 1997.
 146. Tomša, Rudolf: MiG-21F a jeho licenční varianty, II. diel, Bojové nasadenie, in Plastic Planet, No. 3, 2014.
 147. Tomša, Rudolf: MiG-21F a jeho licenční varianty, III. diel, Bojové nasadenie, in Plastic Planet, No. 4, 2014.
 148. Toperczer, István: Air War Over North Viet Nam, The Vietnamese Peoples' Air Force 1949-1977, Squadron/Signal Pub., No. 6075, Carrollton, Tx 1998.
 149. Toperczer, István: MiG-17 and MiG-19 Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 25, Osprey Publishing 2001.
 150. Toperczer, István: MiG-21 Units of the Vietnam War, Osprey Combat Aircraft 29, Osprey Publishing 2001.
 151. Toperczer, Istvan: MiG Aces of the Vietnam War, Schiffer Publishing, Ltd., 2015.
 152. Toperczer, István: MiG-17/19 Aces of the Vietnam War, Aircraft of the Aces 130, Osprey Publishing, 20 Oct 2016.
 153. Toperczer, István: MiG-21 Aces of the Vietnam War, Aircraft of the Aces 135, Osprey Publishing, 21 Sep 2017.
 154. Toperczer, István: MiG-21 “Fishbed” Opposing Rolling Thunder 1966–68, Osprey Dogfight 008, Osprey Publishing, 17 Aug 2023.
 155. Velicogna, Arrigo: Into the Iron Triangle: Operation Attleboro and Battles North of Saigon, 1966, Asia@War Book 19, Helion and Company, 2021. ISBN: 978-1-915113-32-0
 156. Visingr, Lukáš: Rachot kanonů na vietnamském nebi, F-8 Crusader vs. MiG-17, in Válka revue, No. 9, 2019.
 157. Walpole, Nigel: Voodoo Warriors: The Story of the McDonnell Voodoo Fast-Jets, Pen and Sword Books Ltd., 2007. ISBN: ISBN 978 1 84415 414 2

 158. ACIG Team: Vietnamese Air-to-Air Victories, Part 1, List of confirmed, claimed, and probable air-to-air victories scored by the Vietnamese pilots April 1965 - December 1968, http://www.acig.info/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=47.
 159. ACIG Team: Vietnamese Air-to-Air Victories, Part 2, List of confirmed, claimed, and probable air-to-air victories scored by the Vietnamese pilots between January 1968 and December 1972, http://www.acig.info/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=47.
 160. Aircraft losses of the Vietnam War, WikipediA, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_losses_of_the_Vietnam_War
 161. Carrie - A Full-Text Electronic Library: http://www.ku.edu/carrie/archives/korean-war-l/2002/01/msg00132.html
 162. Ciel De Gloire - Histoire des As de L Aviation de 1914 a nos jours, http://www.cieldegloire.com/. [Online, accessed 5-July-2019]
 163. Cooper Tom: 10 May 1972: Reconstruction of an Air Battle, http://www.acig.info/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemid=47.
 164. Cooper, Tom: Headless Fighters: USAF Recconnaissance-UAVs over Vietnam, http://www.acig.info/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=47.
 165. Danh sách các phi công đạt cấp Ách trong Chiến tranh Việt Nam, WikipediA - Bách khoa toàn thư mở, https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_sách_các_phi_công_đạt_cấp_Ách_trong_Chiến_tranh_Việt_Nam
 166. Điểm mặt 16 phi công ‘Át chủ bài’ của Không quân Nhân dân Việt Nam (kỳ 1), http://infonet.vn/diem-mat-16-phi-cong-at-chu-bai-cua-khong-quan-nhan-dan-viet-nam-ky-1-post45697.info
 167. Điểm mặt các ‘Át chủ bài’ của Không quân Nhân dân Việt Nam (kỳ 2), http://itimes.vn/Root/printdocument.aspx?articleid=21082
 168. Gleize, Jean-Paul: Aces, http://www.igleize.fr/aces/homeaces.htm. [Online, accessed 5-July-2019]
 169. Không quân Nhân dân Việt Nam, WikipediA - Bách khoa toàn thư mở, https://vi.wikipedia.org/wiki/Không_quân_Nhân_dân_Việt_Nam
 170. Lednicer, David - Camp, Adrian: US Air-to-Air Losses in the Vietnam War, http://myplace.frontier.com/~anneled/usloss.html. [Online, accessed 5-July-2019]
 171. List of Vietnam War flying aces, WikipediA, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Vietnam_War_flying_aces. [Online, accessed 5-July-2019]
 172. Magnus, Alan: Air Aces Home Page, http://users.accesscomm.ca/magnusfamily/airaces1.htm. [Online, accessed 5-July-2019]
 173. North Vietnamese Aces, MiG-17 and MiG-21 pilots, Phantom and "Thud" Killers: http://www.acepilots.com/vietnam/viet_aces.html
 174. Понамарчук, Евгений: Воздушные победы над Вьетнамом в 1965 году, ArtOfWar, http://artofwar.ru/p/ponamarchuk_e/text_0240.shtml. [Online, accessed 5-July-2019]
 175. The Unauthorized Randy Cunningham Page: http://www.dukecunningham.org/vietnam.html

Index

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK
Generated: Fri Dec 22 08:03:04 PM CET 2023

Google Facebook VK Twitter LinkedIn Print Email