2 0 2 1
PF 2022

Dear Friends,

     I would like to ask you for any information about Václav Leopold Woseček native of Hořice (Hořitz), a pilot (Seeflugstation Pola-Santa Catarina) of Austro-Hungarian Imperial and Royal Naval Aviation (Kaiserliche und Königliche Seeflugwesen) and Viktor Polanský native of Zďárec (Zdiaretz, Tišnov district), an observer (Fliegerkompanie 45, Fliegerkompanie 53), later pilot of Austrian-Hungarian Air Force (Kaiserliche und Königliche Luftfahrtruppen) and commander of Aerial Company Brno.

     Next I would like to ask you for any information concerning pilots from Tišnovsko (Tišnov region/ Tischnowitz) [map 1] [map 2] [map 3] [map 4], possibly from Hořicko (Hořice region / Hořitz) [map 1] [map 2] [map 3] [map 4] during World War I.

Jan ŠafaříkVážení přátelé,

     chtěl bych Vás poprosit o jakékoliv informace o Václavu Leopoldu Wosečkovi, rodáku z Hořic, pilotu (Seeflugstation Pola-Santa Catarina) Rakousko-uherského námořního letectva (Kaiserliche und Königliche Seeflugwesen) a o Viktoru Polanském, rodáku ze Žďárce, okr. Tišnov, pozorovateli (Fliegerkompanie 45, Fliegerkompanie 53), později pilotu Rakousko-uherského letectva (Kaiserliche und Königliche Luftfahrtruppen) a veliteli Letecké setniny Brno.

     Dále bych Vás poprosil o jakékoliv další informace týkající se letců Tišnovska [mapa 1] [mapa 2] [mapa 3] [mapa 4], případně Hořicka [mapa 1] [mapa 2] [mapa 3] [mapa 4] v době první světové války.

Jan Šafařík

Search this site:

powered by FreeFind


2021-12-27
2021-12-26
2021-12-24
 • Merry Christmas and Happy New Year!
2021-09-23

2021-11-01

 • :: Brzkovský, Marek – Šafařík, Jan: Hon na mistra akrobacie, in Plastic Planet, No. 5, 2021.


  Plastic Planet, č. 5, 2021.

2021-10-01

 • :: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Italské Thunderstreaky nad Československem, in Fakta a svědectví, č. 9, 2021.


  Fakta & svědectví, č. 9, 2021.

2021-09-02

2021-09-01
  !!! NEW BOOK ANNOUNCEMENT !!!

  Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan:
  Žhavé nebe nad Československem
  Letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918–1989
  ,
  Euromedia Group, a. s. v edici Universum, Praha 2021.
  ISBN: 978-80-242-7486-7


  Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Žhavé nebe nad Československem, Letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918–1989, Euromedia Group, a. s. v edici Universum, Praha 2021. ISBN: 978-80-242-7486-7

  ŽHAVÉ NEBE NAD ČESKOSLOVENSKEM
  Letecké souboje československých stíhačů nad našim územím 1918-1989

  Slovo na úvod

  Tato kniha se snaží čtenářům poskytnout pokud možno ucelený přehled všech leteckých incidentů nad Československem s účastí našich pilotů. V roce 2018 se již řada informací objevila ve speciálu časopisu Historia Bellica nesoucím název Žhavé výstřely studené války. Pojednával o akcích československého letectva v období let 1948–1989. Od té doby se k dané problematice podařilo shromáždit mnoho nových podrobností, vzpomínek přímých účastníků, včetně některých reakcí od čtenářů uvedeného časopisu. Proto se autorská dvojice rozhodla vše zapracovat do práce, kterou právě držíte v ruce. Byly do ní zařazeny i tři nové rozsáhlé kapitoly. První se věnuje leteckým bojům nad naším územím během dramatických měsíců po vzniku Československa, další pojednává o leteckých operacích v třicátých letech a třetí bojům na konci druhé světové války. Těžiště této práce však stále leží v období studené války, kdy naši stíhači zasahovali proti narušení vzdušného prostoru socialistického Československa jak ze strany vojenských letounů západních zemí, tak i letounů civilních. Často s velmi tragickými následky.
  Výčet incidentů však není úplný a zřejmě ani nikdy nebude. Jedním z důvodů je obtížná dostupnost některých pramenů. Ničivé povodně v roce 2002 totiž zasáhly i Vojenský ústřední archiv v Praze s poválečnými záznamy. Část takto postižených materiálů se postupně obnovuje, ale bohužel část byla nenávratné zničena.
  Při sestavování této velice složité a neúplné mozaiky autoři vedle archivních dokumentů využili dobový tisk, vzpomínky přímých účastníků, české i zahraniční publikace a internetové zdroje. V této knize jsou zaznamenány především incidenty, kdy došlo k sestřelu či poškození narušitele, nebo při nichž byl narušitel hotovostními letouny donucen přistát na československém letišti. Jsou zde ale zmíněny i mnohé případy, kdy byl letoun sice střetnut, ale buď se mu podařilo uniknout na opačnou stranu hranice, nebo tam byl čs. vojenským letounem doveden.
  Pokud by se mezi čtenáři našli účastnící nebo pamětníci incidentů zmíněných v knize, ale i těch, které zde nejsou podchyceny, a měli by jakékoli doplňující informace, materiály či fotografi e, mohou se s autory spojit prostřednictvím emailu air.aces@gmail.com.

  HOT SKIES OVER CZECHOSLOVAKIA
  Czechoslovakian fighter pilots in air combats over Czechoslovakia from 1918 to 1989

  FOREWORD

  The present book is intended to provide its readers with a possibly complete list of all air incidents over Czechoslovakia in which its pilots participated. Under the title Hot Shots of the Cold War, much of this information has already been published in a special edition of Historia Bellica on actions of the Czechoslovakian air force from 1948 to 1989. Since many more details and reminiscences by direct participants have been collected since then, along with some reactions by the journal readers, the authors have decided to include all this in the book you are now holding in your hands. It also brings three new extensive chapters. The first one is about the air combats over the Czechoslovakian territory in the first months after this new country came into being, the next one describes the air operations taking place in the 1930's, and the third chapter deals with air combats at the end of the second world war. Still, the book is mainly concerned with the cold war era, when the Czechoslovakian fighter pilots were sent into actions to protect the airspace of the then socialist Czechoslovakia against intrusions by the military aircraft of the western countries as well as by civilian airlines. Unfortunately, these had often had tragic consequences.
  The list of incidents is unfortunately not complete and it will probably never be. One of the reasons is that some of the sources are very difficult to obtain as the devastating floods of 2002 also hit the Military Central Archives in Prague with the post-war records. Although some of the materials are being restored step by step, others have been lost irretrievably.
  When putting together this sophisticated and incomplete mosaic, in addition to archival documents, the authors have also included the period press, reminiscences of direct participants, existing publications, in Czech and other languages, as well as Internet resources. The present book mainly reports on incidents leading to the intruder being downed or forced to land on a Czechoslovakian airport. Mentioned are also the numerous cases of the aircraft, although checked, managing to fly back over the border or being manoeuvred there by the Czechoslovak pilot.
  We would be very indebted to the participants or contemporary witnesses among the readers of the incidents described in this book as well as those not mentioned here, if they could provide us with any additional information, materials or photographs. They can contact the authors at the email address air.aces@gmail.com.

  Contents:
  Slovo na úvod ..... 7
  KAPITOLA 1 Zrození československého letectva ..... 8
  KAPITOLA 2 Letecké incidenty na prahu války ..... 20
  KAPITOLA 3 Znovu nad Československem ..... 36
  KAPITOLA 4 Začátek konfrontace ..... 62
  KAPITOLA 5 První poválečný sestřel ..... 74
  KAPITOLA 6 Boj s námořními Skyraidery ..... 86
  KAPITOLA 7 Proti civilním a vojenským cílům ..... 92
  KAPITOLA 8 Proti balónum ..... 100
  KAPITOLA 9 Balóny ve stratosféře ..... 106
  KAPITOLA 10 Souboj nad Dunajem ..... 118
  KAPITOLA 11 MiGy při ochraně hranic ..... 122
  KAPITOLA 12 Thunderstreaky nad Československem ..... 132
  KAPITOLA 13 Další incidenty s civilními i vojenskými letouny ..... 140
  KAPITOLA 14 Střelba do vlastních řad ..... 144
  KAPITOLA 15 Šedesátá léta a Migy-21 ..... 148
  KAPITOLA 16 Proti Moravám i vrtulníkům ..... 158
  KAPITOLA 17 Tarany civilních letounů ..... 166
  KAPITOLA 18 Delfín proti An-2 ..... 176
  KAPITOLA 19 MiGy-15 opět v akci ..... 184
  KAPITOLA 20 Čtvrtá letka na záchyty pomalých a nízkoletících cílů ..... 192
  KAPITOLA 21 Poslední akordy studené války ..... 200
  KAPITOLA 22 Vrtulníky při ochraně hranic ..... 208
  Přílohy ..... 220
  Prameny a literatura (výběr) ..... 228
  Poděkování ..... 230
  O autorech ..... 230


  E-shops:
  https://www.knizniklub.cz/
  https://www.booktook.cz/
  https://www.knihydobrovsky.cz/
  https://knihy.abz.cz/

  Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Žhavé nebe nad Československem, Letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918–1989, Euromedia Group, a. s. v edici Universum, Praha 2021. ISBN: 978-80-242-7486-7      Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Žhavé nebe nad Československem, Letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918–1989, Euromedia Group, a. s. v edici Universum, Praha 2021. ISBN: 978-80-242-7486-7

  Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Žhavé nebe nad Československem, Letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918–1989, Euromedia Group, a. s. v edici Universum, Praha 2021. ISBN: 978-80-242-7486-7      Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Žhavé nebe nad Československem, Letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918–1989, Euromedia Group, a. s. v edici Universum, Praha 2021. ISBN: 978-80-242-7486-7

  Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Žhavé nebe nad Československem, Letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918–1989, Euromedia Group, a. s. v edici Universum, Praha 2021. ISBN: 978-80-242-7486-7      Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Žhavé nebe nad Československem, Letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918–1989, Euromedia Group, a. s. v edici Universum, Praha 2021. ISBN: 978-80-242-7486-7

  Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Žhavé nebe nad Československem, Letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918–1989, Euromedia Group, a. s. v edici Universum, Praha 2021. ISBN: 978-80-242-7486-7      Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Žhavé nebe nad Československem, Letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918–1989, Euromedia Group, a. s. v edici Universum, Praha 2021. ISBN: 978-80-242-7486-7

  Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Žhavé nebe nad Československem, Letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918–1989, Euromedia Group, a. s. v edici Universum, Praha 2021. ISBN: 978-80-242-7486-7      Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Žhavé nebe nad Československem, Letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918–1989, Euromedia Group, a. s. v edici Universum, Praha 2021. ISBN: 978-80-242-7486-7


2021-05-01

 • :: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Poslední výstřely studené války, 2. část, in Fakta a svědectví, č. 6, 2021.


  Fakta & svědectví, č. 6, 2021.

2021-04-30
  !!! NEW BOOK ANNOUNCEMENT !!!

  Brzkovský, Marek - Brzkovský, Norbert:
  Česká stíhací esa
  první světové války
  ,
  CPress, Brno 2021.
  ISBN: 978-80-264-3489-4


  Brzkovský, Marek - Brzkovský, Norbert: Česká stíhací esa první světové války, CPress, Brno 2020. ISBN: 978-80-264-3489-4

  Contents:
  Úvod: Češi na křídlech světového konfliktu ..... 7
  Otto Jindra (1886–1932) ..... 13
  Jindřich Kostrba (1883–1926) ..... 37
  Augustin Novák (1890–1970) ..... 59
  Josef Novák (1893–1934) ..... 71
  Franz Slanina (1897–1918) ..... 113
  … a dvě čestné zmínky na konec ..... 127
  Esa válečná i poválečná ..... 133

  More information + e-shop on the publisher's website CPress.


2021-04-29
  !!! NEW BOOK ANNOUNCEMENT !!!

  Brzkovský, Marek - Brzkovský, Norbert:
  Sestřel! Hlásím sestřel! 3
  Ti z druhé strany
  ,
  Svět Křídel, Cheb 2021.
  ISBN: 978-80-7573-087-9


  Brzkovský, Marek - Brzkovský, Norbert: Sestřel! Hlásím sestřel! 3 Ti z druhé strany, Svět Křídel, Cheb 2020. ISBN: 978-80-7573-087-9

  Contents:
  Úvod ..... 5
  Kapitola 1. Ján Režňák - Slovenské eso číslo jedna ..... 6
  Kapitola 2. Eino Ilmari Jutilainen - Největší eso finského letectva ..... 29
  Kapitola 3. Stojan Iliev Stojanov - Nebe nad Sofií ..... 69
  Kapitola 4. Gonzalo Hevia Álvarez-Quiñones - Španělské eso z východní fronty ..... 82
  Kapitola 5. Franco Lucchini - Stíhací eso z kabiny dvouplošníku ..... 96
  Kapitola 6. Dezsõ Szentgyörgyi - Největší eso maďarské oblohy ..... 123
  Kapitola 7. Constantin Cantacuzino - Proti Sovětům, Američanům i Němcům ..... 138
  Kapitola 8. Mato Dukovac - Za Jugoslávii i Ustašovce ..... 157

  More information + e-shop on the publisher's website Svět křídel.


2021-04-25

 • :: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Poslední výstřely studené války, 1. část, in Fakta a svědectví, č. 5, 2021.


  Fakta & svědectví, č. 5, 2021.

2021-01-24

 • :: Brzkovský, Marek - Šafařík, Jan: Legenda poválečného letectva, McDonnell Douglas F-15 nad Libanonem, in Centurion, No. 6, 2020.


  Centurion, č. 6, 2020.PF 2021


[ 2 0 2 2 ] [ 2 0 2 0 ] [ 2 0 1 9 ] [ 2 0 1 8 ] [ 2 0 1 7 ]

Autor: Jan Josef Šafařík

Index