2 0 2 3
Dear Friends,

     I would like to ask you for any information about Václav Leopold Woseček native of Hořice (Hořitz), a pilot (Seeflugstation Pola-Santa Catarina) of Austro-Hungarian Imperial and Royal Naval Aviation (Kaiserliche und Königliche Seeflugwesen) and Viktor Polanský native of Zďárec (Zdiaretz, Tišnov district), an observer (Fliegerkompanie 45, Fliegerkompanie 53), later pilot of Austrian-Hungarian Air Force (Kaiserliche und Königliche Luftfahrtruppen) and commander of Aerial Company Brno.

     Next I would like to ask you for any information concerning pilots from Tišnovsko (Tišnov region/ Tischnowitz) [map 1] [map 2] [map 3] [map 4], possibly from Hořicko (Hořice region / Hořitz) [map 1] [map 2] [map 3] [map 4] during World War I.

Jan ŠafaříkVážení přátelé,

     chtěl bych Vás poprosit o jakékoliv informace o Václavu Leopoldu Wosečkovi, rodáku z Hořic, pilotu (Seeflugstation Pola-Santa Catarina) Rakousko-uherského námořního letectva (Kaiserliche und Königliche Seeflugwesen) a o Viktoru Polanském, rodáku ze Žďárce, okr. Tišnov, pozorovateli (Fliegerkompanie 45, Fliegerkompanie 53), později pilotu Rakousko-uherského letectva (Kaiserliche und Königliche Luftfahrtruppen) a veliteli Letecké setniny Brno.

     Dále bych Vás poprosil o jakékoliv další informace týkající se letců Tišnovska [mapa 1] [mapa 2] [mapa 3] [mapa 4], případně Hořicka [mapa 1] [mapa 2] [mapa 3] [mapa 4] v době první světové války.

Jan Šafařík

Search this site:

powered by FreeFind


2023-01-19

2023-01-16

2023-01-02

  • :: Šafařík, Jan – Brzkovský, Marek: Václav Havner, Poslední československé stíhací eso, in Military revue, č. 1, leden 2023. ISSN: 1805-0247


    Military revue, č. 1, 2023

2023-01-01

  • :: Brzkovský, Marek – Šafařík, Jan: Druhé zrození československého letectva, in Fakta & svědectví, č. 1, leden 2023. ISSN: 1803-6228


    Fakta & svědectví, č. 1, leden 2023PF 2023


[ 2 0 2 2 ] [ 2 0 2 1 ] [ 2 0 2 0 ] [ 2 0 1 9 ] [ 2 0 1 8 ]

Autor: Jan Josef Šafařík

Index