Seznam použitých zkratek


Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK
Last updated: Thu Oct 30 07:51:03 CET 2014