Seznam použitých zkratek:


 
 
     
ACDC : Air Crew Despatch Centre - soustřeďovací středisko pro absolventy pilotního kurzu před odesláním k dalšímu výcviku do zámoří.
ACRC : Air Crew Receiving Centre - přijímací a rozřazovací škola.
AD : Air Division - letecká divize.
ADGB : Air Defence of the Great Britain - Vzdušná obrana Velké Británie - jedno z velitelství RAF, bývalé Fighter Command, přejmenované na ADGB dne 15. listopadu 1943. Dne 14. října 1944 Fighter Command obdrželo zpět svůj původní název.
AF : Air Force - vojenské letectvo, letecká armáda.
AFB : Air Force Base - letecká základna.
AFC : Air Force Cross - Kříž letectva - vysoké britské vyznamenání udělované důstojníkům RAF za leteckou činnost mimo bojové akce - např. letecká doprava, výcvik, zalétávání apod.
AG : Air Gunner - letecký střelec.
AGS : Air Gunnery School -
AI : Airborne Interception - palubní radiolokátor.
~ : Airfield - polní letiště, organizační jednotka RAF v době invaze.
~ : Air Crew Europe Star - Hvězda evropských leteckých osádek - Britské kampaňové vyznamenání udělované stíhačům i bombardérům operujícím nad Evropou nejméně dva měsíce v období od 3.9.1939 do 4.6.1944.
AM : Air Medal - Letecká medaile.
AOS : Air Observer School -
~ : l'Armée de l'Air - Francouzské armádní letectvo.
ATF : Advanced Training Flight - pokračovací výcviková letka.
BA : Base Aerienne - letiště (francouzské).
~ : bar - označení přidávané pokud letec obdržel jedno vyznamenání dvakrát či výcekrát. Za skratku vyznamenání se přidávalo "&bar", např. DFC & bar.
BATF : Blind Approach Training Unit -
BC : Bomber Command - Velitelství bombardovacího letectva.
BEF : British Expeditionary Force - Britský expediční sbor.
BFSI : Bristol Flying School for Instructor -
KBF : Krasnoznamjennyj Baltijskij flot - Baltská flotila
  : Bronze Star - Bronzové strdce
CAA : Czechoslovak Air Attache - Československý letecký atašé
CAI : Corpo Aereo Italiano - Italský letecký sbor - Expediční sbor vyslaný v říjnu 1940 do belgie, aby se podílel na útocích proti Velké Británii. V lednu 1941 byl stažen zpět do Itálie.
CB : Commander of the Order of the Bath - Komtur lázeňského řádu
CBE : Commander of the Order of the British Empite - Komtur řádu britského imperia
CC : Coastal Command - Velitelství pobřežního letectva
CD : Czechoslovak Depot - Čs. výcviková a náhradní letecká jednotka
CFS : Central Flying School - Ústřední letecká škola
CG : Commanding General - velící generál
CIC : Centre d'Instruction de Chasse - Výcvikové středisko stíhačů
CIG : Czechoslovak Inspectorate General - Inspektorát Československého letectva
CIP : Czechoslovak Inspector Pool -
COTF : Czechoslovak Operational Training Flight - československá operační výcviková letka.
(C)OTU : (Coastal)Operational Training Unit - operačně výcviková jednotka pobřežního letectva.
CTP : Czechoslovak Transfer Pool -
CTP : Czechoslovak Transport Pool -
CWL : Centrum Wyszkolenia Lotnictwa - Středisko výcviku letectva
ČF : Černomorskij flot - Černomořská flotila
DF : Delivery Flight - Předávací letka
DFC : Distinguished Flying Cross - Záslužný letecký kříž - vysoké britské letecké vyznamenání pro důstojníky
DFM : Distinguished Flying Medal - Záslužná letecká medaile - vysoké britské letecké vyznamenání, obdoba DFC pro poddůstojníky.
DM : Defence Medal - Medaile za obranu - Britské kampaňové vyznamenání udělované za službu v ozbrojených složkách v období od 3.9.1939 do 8.5.1945.
DOW : Died Of Wounds - úmrtí jako následek utrpěných zranení
DSC : Distinguished Flying Cross - Kříž za vynikající službu
DSO : Distinguished Service Order - Řád za vynikající službu - vysoké britské vojenské vyznamenání, udělované zpravidla důstojníkům - velitelům jednotek
EFTS : Elementary Flying Training School - Elementární letecká pilotní škola
ELD : Escadrille Légere de Défense - lehká stíhací letka
ERC : Escadrille Regionalle de Chasse - místní stíhací letka.
~ : Escadrille - letka (Francouzského letectva)
ETO : European Theater of Operations - evropské bojiště
FAA : Fleet Air Arm - Letectvo námořnictva.
FC : Fighter Command - Velitelství stíhacího letectva
FCP : Flight Control Precourse -
FIS : Flying Instructor School - Škola leteckých instruktorů
~ : Flight - letka
~ : France&Germany Star - Hvězda za Francii a Německo - Britské kampaňové vyznamenání udělované za bojovou činnost nad územím Francie, Belgie, Nizozemí a Německa v období od 6.6.1944 do 8.5.1945.
FPP : Ferry Pilot Pool - oddíl pro přelétávání letounů
FS : Fighter Squadron - stíhací squadrona (peruť)
GB : Groupe de Bombardement - bombardovací skupina.
GC : Groupe de Chasse - stíhací skupina
GD : General Duties - všeobecná služba
~ : Group - skupina (britská)
GIAD : Gvardějskaja Istrebitělnaja Aviacionnaja Divizija - gardová stíhací letecká divize
GIAK : Gvardějskij Istrebitělnyj Aviacionnyj Korpus - gardový stíhací letecký sbor
GIAP : Gvardějskij Istrebitělyj Aviacionnyj Polk - gardový stíhací letecký pluk
GMTAP :   -  
GSmAD : Gvardějskaja Smešannaja Aviacionnaja Divizija - gardová smíšená letecká divize
GSmAK : Gvardějskij Smešannyj Aviacionnyj Korpus - gardový smíšený letecký sbor
GSmAP : Gvardějskij Smešannyj Aviacionnyj Polk - gardový smíšený letecký pluk
GŠAK : Gvardějskij Šturmovyj Aviacionnyj Korpus - gardový bitevní letecký sbor
GŠAP : Gvardějskij Šturmovyj Aviacionnyj Polk - gardový bitevní letecký pluk
IAD : Istrebitělnaja Aviacionnaja Divizija - stíhací letecká divize
IAK : Istrebitělnyj Aviacionnyj Korpus - stíhací letecký sbor
IAP : Istrebitělnyj Aviacionnyj Polk - stíhací letecký pluk
IAPON : Istrebitělnyj Aviacionnyj Polk Osobovo Naznačenia - stíhací letecký pluk zvláštního určení
IČL : - Inspektorat československého letectva
ITW : Initial Training Wing - začáteční výcvikové středislo - křídlo.
JG : Jagdgeschwader - stíhací eskadra
KCD : Knight Commander of the Order of the Bath - rytíř-komtur Lázeňského řádu - Takto vyznamenaným občanům Velké Británie nebo nekterého z britských dominií - nikoliv cizincům - přísluší jmenování do šlechtického stavu a oslovení Sir.
KG : Kampfgeschwader - bojová, v tomto smyslu spíše bombardovací eskadra
KIA : Killed In Action - zabit v boji
KIFA : Killed In A Flying Accident - zabit při letecké nehodě
LG : Lehrgeschwader - instrukční eskadra
~ : Luftwaffe - Německé vojenské letectvo
MIA : Missing In Action - nezvěstný v boji
MNO : - Ministerstvo národní obrany.
MTAP :   -  
MU : Maintanance Unit - Technická servisní jednotka
~ : Navigator B - navigátor bombardéru
NT : - Náhradní těleso.
O : Observer - pozorovatel
OPS : -
OBE : Order of the British Empire - Řád britského impéria
OCU : Operational Conversian Unit - operační přeškolovaní jednotka
OFU : Operational Ferry Unit - operační přeletová jednotka
OIAE : Otdělnaja Istrebitělnaja Aviaeskadrila - samostatná stíhací letecká eskadrila
OIAP : Otdělnyj Istrebitělnyj Aviacionnyj Polk - samostatný stíhací letecký pluk
OTU : Operational Trainig Unit - operační výcviková jednotka
OVO : Okrug Vozdušnoj Oborony - letecký vojenský okruh
(P)AFU : (Pilot's) Advanced Flying Unit - (pilotní) pokračovací letecká jednotka
PD : -
PIC : -
Pilot B : Pilot-Bomber - bombardovací pilot.
Pilot F : Pilot-Fighter - stíhací pilot
POW : Prisoner Of War - válečný zajatec
PRC : Personal Reception Centre - Sběrné středisko pro absolventy pilotního kurzu po návratu z výcviku v zámoří.
PRU : Photoreconnaissance Unit - fotoprůzkumná jednotka
RAAF : Royal Australian Air Force - Královské australské letectvo
  : Purple Heart - Purpurové srdce
RAF : Royal Air Force - Královské britské letectvo
RAF VR : Royal Air Force Volunteer Reserve - Dobrovolnická záloha Královského letectva.
RFTS : Refresher Flzing Training School -
RO : Radar Operator - radarový operátor.
RCAF : Royal Canadian Air Force - Královské kanadské letectvo
RKKA : Raboče-Kresťjanskaja Krasnaja Armija - Dělnicko-rolnická rudá armáda
~ : Section - sekce, roj.
~ : Sector - sektor. Územní úsek stíhací letecké skupiny v Anglii.
SE : Servicing Echelon - jednotka pro údržbu a obsluhu - Vznikla reorganizací technického pozemního personálu peruti z původní "Repair And Ispection Section".
Sch. : Schlacht - (bitevní) nebo Schwere (těžká). Bojov některých bojových jednotek Luftwaffe
SFTS : Service Flying Training School - Pokračovací letecká výcviková škola
~ : Squadron - peruť RAF
SS : Signal School - škola spojařů
~ : Stab - štáb
~ : Stormo - pluk italského letectva
  : Silver Star - Stříbrná hvězda
SmAD : Smešanaja Aviacionnaja Divizija - smíšená letecká divize
SmAK : Smešannyj Aviacionnyj Korpus - smíšený letecký sbor
SmAP : Smešannyj Aviacionnyj Polk - smíšený letecký pluk
SPL : Szkola Podchorazych Lotnictwa - Škola aspirantů letectva
ŠAP : Šturmovyj Aviacionnyj Polk - bitevní letecký pluk
TAF : Tactical Air Force - taktická letecká armáda
~ : The 1939-1945 Star - Hvězda kampaně v letech 1939-1945 - Britské kampaňové vyznamenání udělované za operační činnost od 3.9.1939 do 2.9.1945. K této hvězdě příslušeli nasledující spony: Battle of Britain Claps, The 1939-1943 Claps a Javorový list.
TC : Transport Command - Velitelství dopravního letectva
(T)OTU : (Transport) Operational Trainig Unit - Transportní operační výcviková jednotka
USAAF : United States Army Air Force - americké armádní letectvo.
VA : Vozdušnaja Armia - letecká armáda
VNOS : Vojska Nabljudenija opovješčenija i svjazy -
VVS : Vojenno Vozdušnyje Sily - Vojenské letectvo
~ : War Medal - Válečná medaile - Britské kampaňové vyznamenání udělované příslušníkům ozbrojených sil, kteří ve válečných akcích odsloužily alespoň jeden měsíc v období od 3.9.1939 do 2.9.1945.
WIA : Wounded In Action - zraněn v boji
WIFA : Wounded In Flying Accident - zraněn při letecké nehodě
~ : Wing - křídlo
WO : Wireless Operator - palubní radiotelegrafista - střelec
ZG : Zerstörergeschwader - ničitelská, v tomto smyslu spíše denní těžká stíhací eskadraLast updated: Mon Feb 7 09:40:53 CET 2005