Životopisy pilotų
Sovėtskũ svaz

Válka v ČínėChalchin-GolŠpanėlská občanská válkaZimní válkaVelká vlastenecká válkaKorejská válka

Autor: Jan Josef ŠAFAØÍK