Great Britain        David        Great Britain

GREAT BRITAIN & COMMONWEALTH

Airmen of Jewish origin who flew during World War II

                       VICTORIES
NAME                CONFIRMED PROBABLE DAMAGED  RAF No.    UNITS     POSITION COMMENTS

Tuck, Robert Roland Stanford    29 [27+2] 6     7 [6+1] 37306     92, 257    P    +1+1 U
Smik, Otto             10 [8+2]  2     3    787314/130678 312,310, 131, P    +3 V-1, +2 G, Slovak
                                        122, 222, 127 
Rayner, Roderick Malachi Seaburne  10 [8+2]  0     1    40138/40404  87      P
van Mentz, Brian           8 [6+2]  3 [2+1] 10    70826     222      P
Jacobs, Henry            8     0     2    78685     219, 600   AG
Holden, Eustace 'Gus'        7     2 [1+1]  3    37970     501      P
Holden, Kenneth           6 [5+1]  0     5    90705     616      P    +1 U
Lammer, Alfred            6     0     0    81940     141,255    AG, N/RO 4., Austrian
Nelson, William 'Bill' Henry     5     0     2    39675     24      P    Canadian


Fechtner, Emil            4     1     1    81887     310      P    Czech
Bamberger, Cyril Stanley 'Bam'    4     0     0    116515    610, 41    P
Klein, Zygmunt 'Joe'         3 [2+1]  1     1    780685    234, 152   P    +1 U, Polish
Rose, Jack              3     0     0    41472     3, 32, 232, 113 P
Rimmer, Reginald Frank        2 [1+1]  0     1    39683     229      P
Göth, Vilém             2     0     0    81945     310, 605   P    Czech
Jacobson, Norman           1     0     0    1050704    29      RO
Komaroff, Lennert Axel/Aexel     1     0     0    118438/903367 141      AG
Ritcher, Geoffrey Louis       1     0     0    41209     234      P
Goodman, Maurice Venning       0     0     1    135476    604      AG


Bardega, Ben             -              58063/46170  50      P
Baum, Alfred James          -              581137    49      O
Beck, Herbert            -              787973    311      WOP   Czech
Becher, Kazimierz          -                     317      P    Polish
Benjamin, Louis Lionel        -              751790    53      O
Bergman, Karel            -              788079    312      I    Czech
Bergmann, Jiří, JUDr.        -              87336     310      MO    Czech
Beuer (Bauer), Jiří         -              788248    310      P    Czech
Bittner, Josef            -              787427    311      P    Czech
Bleier, Jiří Ervín          -              788340    5 AOS     N(t)   Czech
Bönish (Böhnisch), František     -              788038    313      P    Czech
Buchsbaum, Walter (Bartoň, A.)    -              788288    311      WOP(t)  Czech
Bunzl, Antonín            -              787818/131534 311      WOP/AG  Czech
Bureš, Oldřich            -              787474    311      P    Czech
Bychowski, Jan            -                     300      N    Polish
Davis, David Henry          -              44271     59      O
Day, Frank Samuel          -              123055/759128 248      O
De Keyser, John Lionel        -              79166     206      P
Dezider, J.             -                     311      N    Czech
Duschenes, František         -              787722    312      FM-E   Czech
Elbogen, Arnošt           -              788096    310      P    Czech
Engländer, Ivo Karel         -              788355    311      WOP/AG  Czech
Epstein (Elston), František     -              788668    313      P    Czech
Ervin Eliezer - Kovár, Alexander   -              133069    105 OTU, 311 N    Czech
Fabry (Fenyvesi), Valerián      -              788302    312      F-IIE  Czech
Fanta, František           -              87011     27 OTU    P    Czech
Feil, Isaak             -                     300      N    American/Polish
Finkelstein,             -                     1586 Fl, 300 N    Polish
Friedländer, Pavel          -              788065/132585 311      AG    Czech
Fuchs, Pavel             -              788411    111 OTU    WOP/AG  Czech
Fuksa, Albert            -              787044    311      AG    Czech
Gibián, tomáš Jiří          -              654760/189762 310      P    Czech
Hallows, Eric Stewart Issacson    -              78684     99      P
Hanzl, Vladimír           -              787491    311      P    Czech
Heller, Felix Arnošt         -              788357    311      WOP/AG  Czech
Hornung, Jan             -              788098    311      N    Czech
Isaac, Lewis Reginald        -              748158    64      P
Kahn, Arthur Harold Evans      -              85010     248,172    O
Katz, Karel             -              788358    311      WOP   Czech
Kauders, Valter           -              787744/175474 311      WOP   Czech
Kawenoki, Abram           -                     6 OTU     P    Polish
Kestler, Oldřich           -              787527    111, 605   P    Czech
Kleiner, Arnold           -                     305      N    Polish
Kohn-Kubín, Pavel          -              127085    311      N    Czech
Korda, Jan              -                                 3., Czech
Kormanovič, Imrich          -              787440    311      AG    Czech
Kramer, Marcus            -              77345/746721 600, 29    AG
Kraus, Arnošt, MUDr.         -              106451    210      D    Czech
Kuflik, Naftali           -                     304      N    Polish
Landsmann, Jindřich         -              788129    310      P    Czech
Leskauer, Jindřich          -              82617     311      WOP   Czech
Lifcziz (Lifčic), Rudolf       -              787533    311      AG    Czech
Lifszyc (Lipszyc), Rubin       -                     305      N/RO   Polish
Löbl, Robert             -              788290    311      WOP   Czech
Lyons, Emanuel Barnett        -              83269/54454  65      P 
Mamedoff, Andrew 'Andy' B.      -              81621     609, 71    P    American
Mandler, Otto            -              788312    311      N    Czech
Margolius, Josef           -              787034    310      WM    Czech
Meier, Augustin           -              788332    310      P    Czech
Pareezer, Reginald Tony       -              42076     204      P 
Pick, Jan              -              788103    312      Ph    Czech
Pohner, Benedikt           -              787010    310      FM-E   Czech
Polák (Pollak), Arnošt        -              788233    311      WOP   Czech
Politzer, František         -              138869    311      N    Czech
Politzer, Josef           -              787875    311      WOP/AG  Czech
Politzer, Maxmilian         -              787688    138      P    Czech
Posener, Frederick Hyam       -              41735     152      P    South African
Posner, Isaak            -              794669    307 NF    N/RO   Polish
Rose, Maurice            -              900030    102      P 
Rubín, Jiří             -              788197    311      WOP/AG  Czech
Rudinger, Josef           -              788396    311      WOP/AG  Czech
Schick, Jiří             -                     311      N    Czech
Schick, Kurt             -                            WOP/AG  Czech 
Schön, Frank             -                                 Czech
Schück, Josef, JUDr.         -              37286     312      A/S D  Czech
Schume, Francis Herbert       -              84970     600      P
Schwarz, Theodor           -              788207    311      WOP/AG  Czech
Schwind, Lionel Harold        -              37870     257, 43, 213 P
Sharman, Herbert Ronald       -              78257     248      P
Sharp, Leslie Mark          -              85241     96, 111    P
Silver, William Gerald        -              563391    152      P
Solomon, Neville David        -              79731/742006 29, 17    P
Spiers, Aubrey H.          -              749478    236      P
Stránský, Josef           -              86622     311, 21    P    1., Czech
Weber, Jack             -              115547/754595 1, 145    P
Wechsberg (Vranský), Pavel      -              788548    311      WOP/AG  Czech
Weiss, Karel             -              787519    311      P    Czech
Wilk, Jack              -              76932/78451  149      AG
Winberg, Israel           -              755989    110      P
Zamek, Ian Alexander         -              749523    58      P
Zeinert, Stanislav          -              82648     311      P    Czech
Ziegler, Jindřich Otto        -              87294     104      N    2., Czech

Comments:
 1. Pilot-Bomber. His crew damaged one Arado Ar 196A-3, 5./Bord.Fl.Gr. 196.
 2. Zetland, Henry Osbert.
 3. ? Korda, Hanuš John, 788222, 311 Sq., Navigator, Czech.
 4. An Austrian Jewish Refugee, he was born in Linz on 28th November 1909. Air Gunner later Navigator / Radar Operator. Flying with Squadron Leader John Howard Player (four victories) and Wing Commander Dillon Piers Denis Gerard Kelly (three victories - two with A. Lammer).
AGAir Gunner
A/S DAdmin. / Special Duties
DDentist
F-IIEFitter II E
FM-EFlight Mechanic E
IInterpreter
MOMedical Officer
NNavigator
N(t)Navigator - trainee
OObserver
PPilot
PhPhotographer
RAF Royal Air Force
RNASRoyal Naval Air Service
RORadio Operator
WMWireless Mechanic
WO/WOPWireless Operator
WOP(t)Wireless Operator - trainee
Sources & Literature
 1. Researcher Martin Sugarman.
 2. Kulka, Erich: Židé v československém vojsku na západě, Naše vojsko, Praha 1992.
 3. Pajer, Miloslav: Wellingtony nad Biskají, Svět křídel 1998.
 4. Rajlich, Jiří: Esa na obloze, Naše vojsko 1995.
 5. Rajlich, Jiří: Na nebi hrdého Albionu (válečný deník československých letců ve službách britského letectva 1940-1945), 3. část - 1942, Svět křídel 2001.
 6. Rajlich, Jiří: Spitfire nad Evropou, Československý stíhač Otto Smik a jeho doba, Svět křídel 2004.
 7. Shores, Christopher - Williams, Clive: Aces High (A Tribute to the Most Notable Fighter Pilots of the British and Commonwealth Forces in WWII), Grub Street, London 1994.
 8. Shores, Christopher - Aces High, Volume 2 (A Further Tribute to the Most Notable Fighter Pilots of the British and Commonwealth Forces in WWII), Grub Street, London 1999.
 9. Sugarman, Martin: Jewish Pilots and Aircrews in the Battle of Britain, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/ww2/sugar4.html
 10. Váňa, Josef - Sigmund, John - Padior, Emil: Příslušníci československého letectva v RAF, Avis 1999.
 11. Wynn, Kenneth G.: Men of the Battle of Britain, 60th Anniversary Edition: a who was who of the pilots and aircrew, British, Commonwealth and Allied, who flew with Royal Air Force Fighter Command July 10 to October 31, 1940, CCB Aviation Books, 1999.
 12. Wynn, Kenneth G.: Men of the Battle of Britain, A Biographical Directory of The Few, The pilots and other aircrew from throughout the British Empire and its allies who flew with the Royal Air Force, Fighter Command, between July 10th and October 31st 1940, and earned the ‘immediate’ award of the 1939-1945 Star with Battle of Britain Clasp, Frontline Books, 2015. ISBN: 978-1-47384-767-5
 13. Polskie Siły Powietrzne w drugiej wojnie światowej, http://www.polishairforce.pl/

Index

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK
Generated: Thu Dec 20 08:20:50 CET 2018

Google Facebook VK Twitter LinkedIn Print Email